Bohatí aj bez peňazí

Diskusia 3  
Bohatí aj bez peňazí
Zdroj: awealthofcommonsense
Foto: getty images


16. 8. 2019 - Veľká časť spoločnosti nikdy nezbohatne. Ako však upozorňuje Ben Carlson, môžeme byť bohatí aj bez ohľadu na to, koľko peňazí máme v banke či v investičnom portfóliu.

Ani tí, ktorí majú peňazí skutočne veľa, nemusia byť v ostatných aspektoch života bohatí. Investor sy vybral niekoľko oblastí, v ktorých dokážeme byť bohatí aj bez peňazí.

Máte prácu, ktorá vás skutočne baví
Klasické zamestnanie zaberie asi polovicu nášho času a niekedy aj viac. Ak niekto neznáša firmu, pre ktorú pracuje, svojho nadriadeného, ​​spolupracovníkov či je nespokojný so svojou doterajšou kariérou, vo veľkej miere sa to podpisuje na jeho spokojnosti. Za extrémne bohatých môžeme naopak považovať tých, ktorí robia to, čo ich baví, s ľuďmi, ktorých majú radi. Ak máte možnosť ovplyvniť to, čomu sa budete venovať, ide o významný faktor, ktorý zvyšuje spokojnosť. Vysoká výplata nemusí vyvážiť nespokojnosť prameniacu z toho, že musíte neustále počúvať príkazy nadriadených a nemáme v práci žiadnu voľnosť.

Máte schopnosť pracovať odkiaľkoľvek
Práca z domu či iných miest je relatívne novým javom a súvisí s technologickým pokrokom. Výsledkom je vyššia flexibilita, ktorá môže zvyšovať produktivitu a pomáhať ľuďom aj v ich rodinnom živote.

Bohatí aj bez peňazí

V neposlednom rade môže výrazne obmedzovať čas strávený dochádzaním. Ben Carlson pripomína, že pre takúto organizáciu práce musí byť správne nastavená nielen daná osoba, ale aj  celá firma. Ak tomu tak nie je, môže byť "pokladom" aj to, že cestovanie do zamestnania nezaberie veľa času. Investor sa odvoláva na  jednu štúdiu, podľa ktorej je zvýšenie času potrebného na dochádzanie o 20 minút rovnaké, ako keď je znížená mzda o 19 %.

Máte pevnú kontrolu nad výdavkami
Veľkým plusom v otázke nášho bohatstva je pevná kontrola výdavkov. V knihe The Algebra of Happiness jej autor Scott Galloway píše, že bohatý je ten, ktorého pasívne príjmy prevyšujú jeho výdavky.  Carlson opakuje, že skutočný pokrok v oblasti financií je daný práve tým, že zvyšujeme rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Poznáte hodnotu medziľudských vzťahov
Štúdia Dana Buettnera sa zamerala na niekoľko regiónov sveta, kde sa ľudia dožívajú veľmi vysokého veku. Patrí sem napríklad Sardínia či Okinawa a podľa vedcov stoja za týmto javom nasledujúce faktory. Genetika, životný štýl (výživa, fyzická aktivita a podobne) a spoločenský a rodinný život. "Ak zarábate veľa peňazí, ale ste neustále vystresovaní zo svojich vzťahov, doslova si odkrajujete roky života," uzatvára investor s tým, že za peniaze si nekúpime späť ani jeden.