HDP Slovenska v 2. štvrťroku medziročne vzrástol o 1,9 %

Pridajte názor  Zdroj:

14. 8. 2019 - V 2. štvrťroku tohto roka vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) na Slovensku v stálych cenách medziročne o 1,9 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil medziročne o 2,5 % a oproti 1. štvrťroku tohto roka o 0,4 %.
V bežných cenách sa v 2. štvrťroku tohto roka vytvoril HDP v objeme 23,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 4,6 % oproti 2. štvrťroku minulého roka.
ŠÚ zverejnil aj údaje o vývoji celkovej zamestnanosti. V medziročnom porovnaní vzrástla o 1,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 2. štvrťroku minulého roka o 1,5 % a oproti 1. štvrťroku tohto roka o 0,3 %. Celkovo bolo zamestnaných vyše 2,4 milióna ôsob.
Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený. Výsledky budú zverejnené 6. septembra tohto roka.