Eskalácia obchodnej vojny môže priniesť EÚ výhody, tvrdí inštitút Ifo

Pridajte názor  Zdroj:

13. 8. 2019 - Ďalšia vlna ciel na vzájomný obchod medzi USA a Čínou by mohla podporiť európskych vývozcov, mníchovský inštitút Ifo odhaduje pozitívne dopady na celú EÚ vo výške 1,7 mld. eur

Dodatočné clá na čínske tovary, ktorými hrozí americký prezident Donald Trump, by v prípade ich zavedenia poškodili Čínu. Spojeným štátom americkým, Európe a Veľkej Británii by však poskytli určité výhody. Veľká Británia a EÚ budú profitovať ešte viac, ak Peking na kroky USA zareaguje vlastnými odvetnými clami. Informoval o tom v utorok nemecký inštitút Ifo, ktorý sa odvoláva na svoje najnovšie prepočty.

„Ak by dodatočné clá na dovozy z Číny spôsobili prepad čínskeho exportu, tak by členské štáty EÚ mohli vyvážať viac do USA. Pozitívne dopady pre Veľkú Britániu, EÚ a USA, ako aj negatívne dôsledky pre Čínu sú však limitované,“ uviedla výskumníčka inštitútu Ifo Marina Steiningerová. „Bez ohľadu na to, americko-čínska obchodná vojna už má negatívne dopady na celom svete, pretože ešte viac oslabuje spotrebiteľskú a investorskú dôveru v už krehkej globálnej ekonomike,“ dodal prezident inštitútu Ifo Clemens Fuest.

Ak USA zavedú 10-percentné clo na čínske tovary, ktorých dovoz má hodnotu 300 mld. USD ročne, bude to znamenať pre Nemecko dodatočný príjem 94 mil. eur, odhaduje mníchovský inštitút. Pozitívny dopad na 28-člennú EÚ by bol vo výške 1,5 mld. eur a Britániu vo výške 86 mil. eur. Čína by naopak pocítila straty v sume 24,8 mld. eur.

„Vychádza to z faktu, že jednostranné zvýšenie amerických ciel zvýhodní ich výrobcov, čo zvýši príjmy,“ uviedla Steiningerová. Vyššie ceny dovážaných tovarov môžu USA nahradiť domácou produkciou. „To by spôsobilo pokles dovozu. Dopyt po domácich tovaroch by ale vzrástol, čo by malo celkovo pozitívny dopad na reálne príjmy,“ dodala ekonómka.

Ak ale Čína zavedie clo 10 % na ďalšie dovozy z USA, jej strata klesne na 21,6 mld. eur. V prípade naplnenia tohto scenára by sa pôvodná výhoda USA zmenila na stratu vo výške 1,5 mld. USD. Z eskalácie sporu by profitovali najviac Británia a EÚ. Nemecku by príjmy vzrástli o 323 mil. eur a Británii o 58 mil. eur. Celkový dodatočný profit celej EÚ experti vyčíslili na 1,7 mld. eur.

Inštitút Ifo upozornil, že do svojich prepočtov nezahrnul devalváciu čínskej meny, ani rastúcu neistotu globálnych investorov.