Rast cien sa v júli na Slovensku zrýchlil

Pridajte názor  Zdroj:

13. 8. 2019 - Medziročná inflácia v siedmom mesiaci dosiahla 2,9 %, kým v júni to bolo 2,6 %.

Rast cien sa v júli na Slovensku zrýchlil. Medziročná inflácia meraná národnou metodikou dosiahla podľa Štatistického úradu SR v siedmom mesiaci 2,9 %, kým v júni to bolo 2,6 %. V priemere za sedem mesiacov sa ceny medziročne zvýšili o 2,5 %. Medzimesačne v júli stúpli ceny o 0,1 %.

Medziročná inflácia sa v júli podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka vyšplhala na viac ako ročné maximum. Inflácia bola mierne rýchlejšia ako predpoklady Národnej banky Slovenska. K zrýchleniu prispeli najmä ceny potravín a pohonných látok. "Dynamika cien potravín by sa mala do konca roka pohybovať v blízkosti 5 % v súlade s medziročným rastom miezd a predpokladaným vývojom cien agrokomodít," uviedla centrálna banka, ktorá naďalej predpokladá v tomto roku priemernú infláciu okolo úrovne 2,5 %.

Na medziročnej báze v júli vzrástli ceny v odboroch pošty a spoje o 5 %. Potraviny a nealkoholické nápoje zdraželi o 4,7 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 3,8 %, reštaurácie a hotely o 3,7 %, rozličné tovary a služby o 3,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,7 %, rekreácia a kultúra o 1,8 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,5 %, vzdelávanie o 1,4 %, odevy a obuv o 1,3 %, zdravotníctvo o 0,8 %. Klesli ceny v doprave o 1,5 %.

Medzimesačne v júli oproti júnu vzrástli ceny v odboroch pošty a spoje o 2 %, rekreácia a kultúra o 1,1 %, doprava o 0,6 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %, rozličné tovary a služby o 0,1 %. Klesli ceny v zdravotníctve o 1,1 %, odevov a obuvi o 0,8 %, potravín a nealkoholických nápojov o 0,3 %, za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny alkoholických nápojov a tabaku a vzdelávania.

Inflácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala podľa Koršňáka pohybovať tesne pod úrovňou 3 %. Proinflačne by mali podľa neho pôsobiť vyššie ceny potravín i pokračujúci prenos vyšších miezd v ekonomike do cien služieb. Naopak, skôr protiinflačne by mali v najbližších mesiacoch pôsobiť pohonné hmoty, ktorých ceny nateraz už pravdepodobne vrcholili. V samom závere roka by však predsa len dočasne mohli ešte jemne podporiť medziročnú infláciu, a to pre silný bázický efekt, keďže cena ropy v závere minulého roka výrazne zlacnela.

Na druhej stane, tlak z dopytovej inflácie by sa mal podľa Koršňáka postupne stabilizovať a na prelome rokov by sa mohol začať pozvoľna zmierňovať, a to pod vplyvom slabnúceho ekonomického rastu. Nižšie dopytové tlaky by sa mali na inflácií naplno prejaviť v roku 2020, kedy UniCredit Bank očakáva jej návrat tesne pod úroveň 2 %.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v júli dosiahla 2,5 %, pričom v júni to bolo 2,2 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla v júli 1,9 %, v júni bola na úrovni 1,8 %.