NDS vynaloží na opravu a výmenu mostných záverov takmer päť miliónov eur

Pridajte názor  Zdroj:

13. 8. 2019 - Stavebné práce uskutoční za štyri roky spoločnosť Aqua - Vita z Bratislavy, uspela vo verejnej súťaži spomedzi ponúk dvoch uchádzačov. Národná diaľničná spoločnosť chce nakúpiť aj automatické sčítače dopravy za 600 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vynaloží na opravu a výmenu mostných záverov na mostoch vo svojej správe 4,81 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku na vykonanie stavebných prác za štyri roky zadala spoločnosti Aqua - Vita, spol. s r. o., z Bratislavy. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk vyhlásenej v marci tohto roka, predpokladaná cena bola takmer 5 mil. eur bez DPH.

 

NDS a Aqua - Vita už podpísali príslušnú rámcovú dohodu. Vybratá firma uspela spomedzi ponúk dvoch uchádzačov, práce má zabezpečiť s podielom subdodávok 5 %. Druhú ponuku v tendri predložila skupina dodávateľov v zložení littlefinger, s. r. o., a Doprastav, a. s., a to vo výške 4,88 mil. eur bez DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena.

"Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác - oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS, osadenie nových mostných záverov s väčším dilatačným posunom oproti pôvodným mostným záverom z dôvodu zabezpečenia dlhšej životnosti a prevádzkyschopnosti mostných záverov," oznámila NDS. "Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, v kvalite požadovanej v technicko-kvalitatívnych podmienkach, podľa platných noriem a predpisov," dodali diaľničiari.

NDS zároveň plánuje výmenu poškodeného zábradlia na pravom diaľničnom moste na D1 cez Biskupické rameno a Váh pri Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom.Most je v pôsobnosti strediska správy a údržby diaľnic Trenčín. Na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk odhadované náklady na výmenu zábradlia za nové v trvaní 35 dní sú vyše 281 tis. eur bez DPH. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 26. augusta, platiť musia minimálne do 30. apríla 2020.

Diaľničiari chcú tiež nakúpiť automatické sčítače dopravy na štyri roky za predpokladanú cenu 600 tis. eur bez DPH. "Predmetom zákazky je dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú na princípe indukčných slučiek, a dodávka, montáž, technický servis a opravy automatických sčítačov dopravy, ktoré pracujú na princípe radaru," uviedla NDS vo vyhlásenej verejnej súťaži. Automatické sčítače dopravy budú nainštalované na diaľniciach a rýchlostných cestách vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti. Termín na predkladanie a otváranie ponúk je 11. septembra, minimálna lehota ich viazanosti je 31. júla 2020.