Spotrebiteľské ceny sa v júli 2019 medziročne zvýšili o 2,9 %

Diskusia 1  Zdroj:

13. 8. 2019 - V júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,9 %. Vzrástli ceny v odboroch pošty a spoje o 5 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 4,7 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 3,8 %, reštaurácie a hotely o 3,7 %, rozličné tovary a služby o 3,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,7 %, rekreácia a kultúra o 1,8 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,5 %, vzdelávanie o 1,4 %, odevy a obuv o 1,3 %, zdravotníctvo o 0,8 %.

V júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,9 %. Vzrástli ceny v odboroch pošty a spoje o 5 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 4,7 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 3,8 %, reštaurácie a hotely o 3,7 %, rozličné tovary a služby o 3,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,7 %, rekreácia a kultúra o 1,8 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,5 %, vzdelávanie o 1,4 %, odevy a obuv o 1,3 %, zdravotníctvo o 0,8 %. Klesli ceny v doprave o 1,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny sa v júli v porovnaní s júnom v úhrne zvýšili o 0,1 %. Zvýšili sa ceny v odboroch pošty a spoje o 2 %, rekreácia a kultúra o 1,1 %, doprava o 0,6 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %, rozličné tovary a služby o 0,1 %. Klesli ceny v zdravotníctve o 1,1 %, odevov a obuvi o 0,8 %, potravín a nealkoholických nápojov o 0,3 %, za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny alkoholických nápojov a tabaku, vzdelávania.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,5 %. Index spotrebiteľských cien v júli oproti júnu vzrástol v domácnostiach zamestnancov a nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %, v domácnostiach dôchodcov sa nezmenil.

Index spotrebiteľských cien sa v júli 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,8 %, domácnosti dôchodcov o 3,3 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,4 %, domácnosti dôchodcov o 2,9 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,6 %.