NDS si poistí zodpovednosť za škodu pri prevádzke vozidiel a ich poškodenie

Pridajte názor  Zdroj:

12. 8. 2019 - Predpokladaná cena za poskytnutie týchto služieb na štyri roky je 554,4 tisíca eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a na ich havarijné poistenie. Za poskytnutie tejto služby na štyri roky predpokladá zaplatiť 554,4 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Tender je rozdelený na dve časti - poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzke motorových vozidiel za 237,6 tis. eur a havarijné poistenie vozidiel za 316,8 tis. eur bez DPH. Poistenie bude v oboch prípadoch v termíne od 1. februára 2020 do 31. januára 2024. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 9. septembra, platiť musia minimálne do 31. júla 2020.

Uchádzači musia napríklad preukázať, že v roku 2018 dosiahli v uvedenej oblasti obrat u jedného zákazníka na úrovni minimálne 60 tis. eur bez DPH. Zároveň musia predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky do vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote najmenej 180 tis. eur bez DPH. Na zabezpečenie ponuky je potrebné zložiť zábezpeku na obe časti zákazky vo výške 11 tis. a 15 tis. eur.