Obec Mužla plánuje vybudovať kanalizáciu za takmer 4,5 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj:

12. 8. 2019 - Stavebné práce by mali trvať dvanásť mesiacov, obec v okrese Nové Zámky ich chce spolufinancovať s využitím prostriedkov  Európskej únie.

Obec Mužla v okrese Nové Zámky plánuje vybudovať za dvanásť mesiacov kanalizáciu za predpokladanú cenu 4,44 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavebné práce chce spolufinancovať s využitím prostriedkov Európskej únie. Vyplýva to z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Ponuky je potrebné predkladať do 2. septembra, otvárať sa budú 4. septembra. Uchádzači musia preukázať, že za posledné tri roky dosiahli v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, celkový obrat v minimálnom objeme 4,4 mil. eur. Zároveň majú preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov realizovali zákazky v tejto oblasti v celkovej hodnote aspoň 4,4 mil. eur bez DPH.

Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ po uzatvorení zmluvy s dodávateľom preverí na základe ex ante administratívnej finančnej kontroly príslušný riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod ním.