Priemysel v júni sklamal, prepadli sa najmä automobilky i chémia

Diskusia 2  Zdroj:

9. 8. 2019 - Priemysel v júni 2019 sklamal, prepadli sa najmä automobilky, ale aj chémia. Uviedol to v komentári k priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Priemysel v júni 2019 sklamal, prepadli sa najmä automobilky, ale aj chémia. Uviedol to v komentári k priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Ak si odmyslíme veľkonočné či dovolenkové poklesy, zvyčajne ovplyvnené bázickým efektom (posunmi v odstávkach výroby medzi mesiacmi), ide len o druhý medziročný pokles priemyslu od roku 2013. Ten prvý bol len nepatrný pokles v decembri 2017 o 0,1 % a súvisel s prípravou výrobných liniek na novú produkciu v automobilovom priemysle," priblížil.

Júnový prepad priemyslu podľa neho ide trocha prekvapivo najmä na vrub automobilového priemyslu, ktorému nepomohla k medziročnému rastu ani produkcia v novej štvrtej automobilke. Produkcia vo výrobe dopravných zariadení sa v júni medziročne prepadla o 7,6 % a z celkového medziročného rastu priemyslu ubrala až 2,16 percentuálneho bodu (p. b.). "Bez poklesu automobilového priemyslu by teda pokles nezaznamenal ani priemysel ako celok," poznamenal.

Informoval, že sa nedarilo ani viacerým ďalším odvetviam slovenského priemyslu. Podľa očakávaní sa v medziročnom porovnaní opäť výrazne znížila produkcia v rafinérskom priemysle (o 51,7 %), ktorý ubral z celkového medziročného rastu priemyslu ďalší 1,5 p. b. Dôvodom prepadu produkcie v odvetví bola plánovaná a vopred ohlásená údržba výrobných zariadení v najväčšom rafinérskom podniku na Slovensku, v bratislavskom Slovnafte. Vo významnom mínuse sa však ocitli aj ďalšie odvetvia chemického priemyslu – výroba chemikálií medziročne klesla o 33,2 %, farmácia o 21,3 %, výroba plastov, gumy a stavebných materiálov o 11,7 % (pravdepodobne v dôsledku slabšieho dopytu automobiliek i trápiaceho sa stavebníctva). Relatívne odolný voči slabnúcemu externému dopytu nateraz podľa Koršňáka ostávajú strojári a výrobcovia elektrických zariadení.

"Vyhliadky slovenského priemyslu do najbližších mesiacov nie sú veľmi ružové. Európske indikátory sentimentu v posledných mesiacoch prevažne klesajú. Nižší externý dopyt by tak mohol v nasledujúcich mesiacoch brzdiť i výkon slovenského priemyslu. Aj napriek silným číslam strojárov a výrobcov elektrických zariadení v úvode roka predpokladáme, že cyklickému spomaleniu sa nakoniec nevyhnú ani oni. Jedinou výnimkou by tak mal ostať automobilový priemysel, za čo by mal vďačiť novým výrobným kapacitám a postupnému nábehu produkcie v novej štvrtej automobilke v krajine. Už etablované automobilky by však k rastu produkcie v priemysle ďalej prispievať nemali a podobne ako ostatné sektory domáceho priemyslu (a európsky priemysel) by mali vykazovať skôr známky cyklického spomaľovania," dodal Koršňák.

Podľa Márie Valachyovej, hlavnej ekonómky Slovenskej sporiteľne, sa pod spomalenie v júni podpísala najmä výroba áut, ktorá bola o takmer 8 % nižšia ako pred rokom. Pod číslo sa podpísala aj silná porovnávacia báza z vlaňajška, kedy stúpla výroba áut o štvrtinu. "Spomalenie eurozóny a Nemecka cítiť aj v našich číslach. Čo sa týka nasledujúcich mesiacov – v lete bývajú štatistiky priemyselnej výroby značne volatilné, čo súvisí aj s celozávodnými odstávkami," doplnila Valachyová.

ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia v júni 2019 medziročne klesla o 2,1 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od apríla 2017. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júni 2019 oproti máju 2019 znížila o 1,4 %.