Tržby v priemysle sa dostali na trojročné minimum

Pridajte názor  Zdroj:

9. 8. 2019 - V júni klesli o viac ako sedem percent, polročné tržby stúpli o vyše štyri percentá.

Tržby v priemysle v júni poklesli o 7,4 % a dostali sa na najnižšiu úroveň od júla 2016. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, vývoj ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 12,8 %. V ťažbe a dobývaní to bol pokles o 7,8 %, v priemyselnej výrobe o 7 %. Rast bol len v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 11 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese tržieb, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali podľa úradu vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,8 %. V dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu to bol pokles o 12,8 %, vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 41,9 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,4 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 8,2 %.

Celkové tržby v priemysle sa v prvom polroku zvýšili o 4,1 %. Vývoj ovplyvnil podľa úradu rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,3 %, v priemyselnej výrobe o 5,4 %, v ťažbe a dobývaní o 3,7 %. Pokles bol v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,1 %.