Slováci uprednostňujú skôr pravidelné investovanie nižších súm

Pridajte názor  Zdroj:

7. 8. 2019 - Jednorazovo sú ľudia ochotní investovať do 2 500 eur.

Väčšina Slovákov je ochotná pravidelne investovať sumu do 100 eur mesačne. V prieskume Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky sa tak vyjadrilo 64 % opýtaných. Jednorazovo sú ľudia ochotní dať najčastejšie na tento účel do 2 500 eur. Takmer polovica Slovákov má k dispozícii voľné peňažné prostriedky vo výške menšej ako 2 500 eur.

Podľa predsedu predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Martina Kaňu by mal mať človek nasporených toľko peňazí, koľko potrebuje minimálne na zaplatenie bežných potrieb počas šiestich mesiacov. "Medzi nevyhnutné výdavky patria napríklad náklady na bývanie, školu, výdavky na dopravu, stravu či výživné, povinné zmluvné poistenie za auto," dodáva Kaňa. Suma 2 500 eur preto vo väčšine prípadov na dostatočnú rezervu podľa neho nestačí.

Napriek tomu, že pravidelné investovanie Slovákov vyplýva podľa Kaňu najmä z ich finančnej reality, ide o správny prístup. "Pravidelným investovaním sa totiž vyhnú nesprávnemu načasovaniu investície a získajú možnosť vyššieho zhodnotenia ako pri pevných úrokových sadzbách bankových produktov," vysvetľuje Martin Kaňa.

Prieskum o investovaní realizovala agentúra 2muse na základe požiadavky Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky v júni 2019. Zúčastnilo sa ho 600 respondentov.