Priemerná cena m2 bytu sa v 2. štvrťroku zvýšila na 1849 eur

Diskusia 3  Zdroj: TASR

6. 8. 2019 - Priemerná cena bytov na Slovensku sa v 2. štvrťroku 2019 zvýšila o 20 eur za meter štvorcový (m2) na 1849 eur/m2.

Priemerná cena bytov na Slovensku sa v 2. štvrťroku 2019 zvýšila o 20 eur za meter štvorcový (m2) na 1849 eur/m2. Medzi štvrťrokmi vzrástla o 1,1 % a na medziročnej báze o 7,6 %. Informuje o tom Národná banka Slovenska (NBS) v komentári k realitnému trhu.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa najviac zvýšila priemerná ponuková cena 3-izbových bytov o 3,4 %. Na druhej strane došlo k miernemu poklesu priemernej ceny 1-izbových bytov o 0,5 % a 4-izbových bytov o 0,9 %.

Priemerná cena domov vzrástla o 17 eur/m2 na 1205 eur/m2, pri rastúcej priemernej cene štandardných rodinných domov aj priemernej cene priestranných rodinných víl. "V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástla priemerná cena rodinných domov o 1,4 % a na medziročnej báze o 3,5 %,“ konštatuje NBS.

Z regionálneho pohľadu bol v 2. štvrťroku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pre väčšinu krajov charakteristický spomalený rast až pokles priemernej ceny bývania okrem Trnavského a Banskobystrického kraja.

Medzi štvrťrokmi najviac vzrástla priemerná cena bývania v Trenčianskom kraji o 5,9 % a najmenej v Bratislavskom kraji o 0,9 %. V Košickom kraji a v Nitrianskom kraji priemerná cena bývania oproti predchádzajúcemu štvrťroku poklesla o 1,8 % respektíve o 2,9 %. Na medziročnej báze najviac vzrástla priemerná cena bývania v Trenčianskom kraji o vyše 24 % a najmenej v Bratislavskom kraji o 4,6 %. V Košickom kraji sa v polovici roku 2019 prehĺbil medziročný pokles priemernej ceny bývania o 4 percentuálne body na 5,8 %.

V Bratislavskom kraji bolo zaznamenané spomalenie rastu priemernej ceny bývania medzi štvrťrokmi aj na medziročnej báze, k čomu väčšou mierou prispel vývoj cien bytov ako domov. Aktuálne sa rast cien bytov medzi štvrťrokmi spomalil na 0,6 %, kým rast cien domov mierne zrýchlil na 2 %. Trend prehlbovania sa medziročného poklesu priemernej ceny bývania v Košickom kraji je výsledkom spomaľovania rastu cien bytov a prehlbovania poklesu priemernej ceny domov. "Aj medzi štvrťrokmi bol v tomto kraji aktuálne zaznamenaný pokles priemernej ceny bývania pri väčšine typov nehnuteľností okrem cien 3-izbových bytov a rodinných víl," dodáva NBS.

"V 2. štvrťroku 2019 sa celková dostupnosť bývania vzhľadom na doterajšiu históriu mierne zlepšila v polovici slovenských krajov. Zastavilo sa dosť dynamické zhoršovanie dostupnosti bývania z predchádzajúcich štvrťrokov v Nitrianskom kraji, ale stále je tam dostupnosť bývania vo väzbe na doterajšiu históriu v rámci slovenských krajov najhoršia," priblížila situáciu na trhu NBS. Aktuálne zhoršenie dostupnosti bývania sa týka Trenčianskeho kraja, Trnavského kraja, Prešovského kraja a Banskobystrického kraja.

V súčasnosti je najhoršia dostupnosť bývania v bytoch podľa nej v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji. Mierne zlepšenie dostupnosti bývania z uvedeného pohľadu zaznamenali v Nitrianskom kraji, Košickom a Bratislavskom kraji.

Trh s bývaním je na Slovensku aj napriek určitým signálom o jeho miernom ochladení v polovici roka 2019 stále pomerne aktívny. V nasledujúcich štvrťrokoch možno očakávať pretrvávanie dopytu po bývaní, ktorý sa nebude dariť naplno uspokojiť najmä v dôsledku obmedzenej ponuky cenovo dostupných bytov. "Preto aj v nasledujúcich štvrťrokoch možno očakávať ďalší rast priemernej ceny bývania," uzatvára NBS.