Sporenie, investovanie, špekulácie, obchodovanie, alebo hazard?

Diskusia 4  
Sporenie, investovanie, špekulácie, obchodovanie, alebo hazard?
Zdroj: InternationalMan
Foto: getty images


18. 8. 2019 - Nad ekonomikou sa zmráka. Búrka bude omnoho drsnejšia než v roku 2008. Bilióny natlačených peňazí v kombinácii s umelo potlačenými úrokovými sadzbami dokázali zlepšiť situáciu len dočasne. Ďalšia kríza bude úplne iná. Bude oveľa horšia a bude trvať oveľa dlhšie, ako tomu bolo v rokoch 2008 a 2009.

V niektorých ohľadoch sa priame účinky tlačenia peňazí javia ako prospešné. Napríklad nedošlo k úplného kolapsu finančných trhov a bankového systému. Akciový trh sa nafúkol na bezprecedentné maximá. Jednotlivci aj vlády si dokážu požičiavať viac a žiť ďalej nad svoje pomery. Avšak súčasná prosperita je len ilúzia. To, čo nás skutočne zaujíma, nie sú okamžité a priame účinky kvantitatívneho uvoľňovania a politiky nulových úrokových sadzieb. Zaujímajú nás ich nepriame a oneskorené účinky. Ako z nich dokážeme profitovať? Čo sa pravdepodobne udeje v ekonomike? Ktoré trhy pravdepodobne porastú a ktoré sa pravdepodobne prepadnú?

Ak chcete v súčasnosti investovať, nenájdete vo svete na všetkých trhoch nič výhodné. Áno, určite sa dajú nájsť konkrétne akcie a časť nehnuteľnosti, pokiaľ však ide o ktorúkoľvek konkrétnu triedu aktív, v súčasnosti nie je nič lacné. S výnimkou komodít. Ako je to možné? Je takmer metafyzicky nemožné, aby „všetko“ bolo drahé. Z toho vyplýva otázka: „relatívne drahé k čomu?“ Napriek tomu sme sa ocitli v hospodárskej a finančnej zóne súmraku, kde nie je nič lacné a všetko sa spája s vysokým rizikom. Toto je najneobvyklejšie, pretože zvyčajne je niečo aj na druhom konci.

Dôvodom tejto anomálie je celosvetové kvantitatívne uvoľňovanie v úplne bezprecedentnej miere, prakticky každou vládou. V posledných rokoch sa vytvorilo toľko peňazí, že sa dostali do takmer všetkých sektorov každého trhu - akcií, dlhopisov a majetku. Aj samotné peniaze sú predražené. Po celom svete ich bolo nedávno vytvorených bilióny. Mnoho ľudí a väčšina spoločností verí hotovosti jednoducho preto, že umožňuje rýchlo sa presunúť (čo je dôležité, keď sedíte na finančnej sopke), a zdá sa, že je lepšie utrpieť istú stratu asi 5 % ročne ako neočakávanú 50 % na niektorom volatilnom trhu. Dobrá alternatíva k dispozícii nie je.

Chceme rozmýšľať ako ekonómovia, ale správať sa ako špekulanti. Špekulovaním sa niekedy profituje z okamžitých a priamych účinkov akcií, ale to nie je skutočná sila takéhoto investovania. Takmer každý môže predvídať určité kroky, takže beh s davom obmedzuje ziskový potenciál. Je nepravdepodobné, že celý dav zbohatne. A je to aj nebezpečné, pretože dav môže rýchlo zmeniť smer. Premyslená špekulácia uprednostňuje nepriame a oneskorené účinky politicky spôsobených deformácií na trhoch. Pretože účinky sú oneskorené, zostáva viac času na zvolenie pozície. A keďže oveľa menej ľudí venuje pozornosť tomu, čo sa pravdepodobne stane v určitom časovom  horizonte, v porovnaní s tým, čo sa im deje priamo pred nosom, je potenciál zbohatnutia oveľa väčší.

Sporenie, investovanie, špekulácie, obchodovanie, alebo hazard?

Špekulant je prirodzený kontrarián, málokedy má potrebu zdieľať svoj názor a zriedkakedy beží s davom. Hoci politicky zaručené deformácie sú najlepšie, dobre poslúžia aj situácie spôsobené mániou, keď veci stúpajú príliš vysoko, alebo panikou, keď veci padajú príliš nízko.

Mottom špekulanta je Rothschildov slávny citát „nakupuj, keď v uliciach tečie krv“.

Táto koncepcia je v súčasnosti obzvlášť aktuálna. Musíte sa práve teraz rozhodnúť, ako budete hrať v najbližších rokoch. Ak tak neurobíte, ocitnete sa ad hoc v pravdepodobnej chaotickej situácii. V zásade máte sú k dispozícii tri cesty: sporenie, investovanie, špekulácie. Každá z nich je iná. Keď ľudia úplne nerozumejú slovám, ktoré používajú, nerozumejú pojmom, ktorými sa vyjadrujú, výsledkom je zmätok.

Sporenie
Úspora znamená že máte prebytok, viac než skonzumujete a tento prebytok si odložíte. Úspory sú nevyhnutné pri tvorbe kapitálu. S týmto kapitálom môžete postúpiť na ďalšiu úroveň. Jednotlivec alebo spoločnosť, ktorá si neodkladá, sa čoskoro ocitne v ťažkostiach. Veľkým problémom zostáva, že veľa ľudí, ba dokonca väčšina, nedokáže usporiť vôbec nič. Je to tým, že takmer vždy šetria vo forme nejakej meny - doláre, eurá, jen, atď. Ak tieto meny strácajú, likvidujú aj úspory najproduktívnejších a najrozumnejších ľudí. Niečo podobné by sa v nasledujúcich rokoch mohlo udiať na celom svete. Malo by to katastrofické následky.

Investovanie
Investovanie je proces prideľovania kapitálu produktívnemu biznisu v očakávaní vytvorenia väčšieho bohatstva. Nemôžete však investovať, pokiaľ nemáte kapitál, ktorý zvyčajne pochádza výhradne zo sporenia. Investície sa nevyhnutne stávajú ťažšími, nepredvídateľnejšími a pravdepodobne menej úspešnými, keď sa zvýšia vládne intervencie vo forme inflácie meny, daní a regulácie. Všetky tri sa v nadchádzajúcich rokoch značne zvýšia. Okrem toho, keď sa spoločnosť preorientuje na rôzne nižšie vzorce spotreby, väčšina firiem utrpí vážne poklesy príjmov a mnohé z nich skrachujú. Investície, ktoré by prosperovali v stabilnom prostredí priaznivom pre podnikanie, budú čoraz zriedkavejšie.

Špekulácie
Ide o proces kapitalizácie vládnych deformácií na trhoch. V ekonomike voľného trhu by špekulanti mali len málo príležitostí. Ale dnes žijeme v inom svete. Je smutné, že špekulanti majú zlú povesť, ale platí to z niekoľkých dôvodov. Ich návratnosť je často nadmerná a vyvoláva závisť. Ich návratnosť sa často realizuje v čase krízy. Ostatní si môžu myslieť, že vlastne tú krízu spôsobili špekulanti. A keďže špekulanti zvyčajne idú proti vládnemu smerovaniu a propagande, samozrejme dostávajú nálepku antisociálni. V tejtu súvislosti by sme možno mali chcieť žiť vo svete, v ktorom by boli špekulácie zbytočné. Lenže to by bol svet, v ktorom by sa štát nezapájal do ekonomiky.

V súčasnej podobe je špekulant vlastne hrdina, niečo ako nemilovaný samaritán. Je pripravený poskytnúť to, čo chcú ostatní kúpiť. A keď chce každý predať, je pripravený poskytnúť hotovosť. Pripomína hasiča. Jeho služby zvyčajne nie sú potrebné, ale keď sú, býva to v čase nebezpečenstva.

Sporenie, investovanie, špekulácie, obchodovanie, alebo hazard?

Základná chyba, ktorú začiatočníci robia, je zamieňať špekulanta s obchodníkom alebo ešte horšie s hazardným hráčom. Opäť sa pozrime na definície. Obchodník je zvyčajne ten, kto žije z trhu. Je to krátkodobý hráč, ktorý sa snaží nakupovať za nízke ceny a predávať za vysoké, zvyčajne sa spolieha na technické analýzy alebo na definovanie aktuálnej nálady na trhu. Existujú aj veľmi úspešní obchodníci, ale takých je  veľmi málo. Po prvé, je to veľmi náročné na čas a pozornosť, a preto je to psychicky vyčerpávajúce. Po druhé, vždy plávate proti prúdu provízií a rozpätiu dopytu a ponuky, teda rozdielu medzi najvyššou cenou, ktorú je kupujúci ochotný zaplatiť za aktívum, a najnižšou cenou, ktorú je predajca ochotný akceptovať. Jednotlivec, ktorý chce predať, dostane ponukovú cenu, zatiaľ čo ten, kto chce kúpiť, zaplatí požadovanú cenu.  Obchodník a špekulant sú dve veľmi odlišné veci.

A potom je tu ešte hráč. Ten sa spolieha na šance, alebo niekedy len na šťastie, pri pokuse otočiť nejaké peniaze. Hoci šťastie a štatistické pravdepodobnosti zohrávajú svoju rolu vo väčšine častí každodenného života, vo finančných aktivitách by nemali hrať až tak veľkú úlohu. Ľudia, ktorí si to nemyslia, sú buď ignoranti, alebo stroskotanci ktorí svoj nedostatok úspechu pripisujú vôle bohov.

Nastávajúce roky budú ťažké pre všetkých. Avšak špekulanti majú zďaleka najlepšiu šancu získať náskok.