ANS chce analyzovať dopad zvýšenia minimálnej mzdy na nemocnice

Pridajte názor  Zdroj:

1. 8. 2019 - Chce analyzovať aj dopady zákonného zvýšenia miezd, sociálneho balíčka, rekreačných poukazov a zvýšenia prevádzkových nákladov v roku 2020.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v súvislosti s návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020 bude v auguste analyzovať jeho dopady na svoje nemocnice. Informovala o tom vo vyhlásení. Bude tiež analyzovať dopady zákonného zvýšenia miezd, sociálneho balíčka, rekreačných poukazov a zvýšenia prevádzkových nákladov v roku 2020. Výsledky analýz v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva na rok 2020 chce ANS poskytnúť zástupcom ministerstiev zdravotníctva a financií, Výboru NR SR pre zdravotníctvo, zdravotným poisťovniam a médiám.

ANS ďalej informovala, že iniciuje v septembri rokovania so Všeobecnou zdravotnou poisťovňu a poisťovňou Dôvera, ktoré sa budú týkať navýšenia úhrady zdravotnej starostlivosti o oprávnené náklady na sociálny balíček a rekreačné poukazy a pokrytie zvýšených prevádzkových nákladov nemocníc združených v asociácii v roku 2019.

ANS vo svojom vyhlásení tiež vyslovila nesúhlas s mediálnym vyjadrením Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS, ktorý hovorí, že v slovenskom zdravotníctve je dostatok zdrojov. "Ako príklad uvádzame porovnanie s Českou republikou, ktorá v rezorte zdravotníctva vynakladá na jedného obyvateľa o 200 eur viac, celkovo o cca jednu miliardu eur viac v prepočte na počet obyvateľov SR. Pri porovnaní ako urobil INESS, sa nielenže úrovňou kvality, infraštruktúry a personálnym vybavením k ČR nepriblížime, ale rozdiel v kvalite sa bude naďalej prehlbovať s priamym dôsledkom odchodu slovenských zdravotníckych pracovníkov do zahraničia," dodala asociácia.