Ekonomika legalizácie marihuany a prečo je dlhodobé investovanie do odvetvia tak náročné

Diskusia 1  
Ekonomika legalizácie marihuany a prečo je dlhodobé investovanie do odvetvia tak náročné
Zdroj: The Conversation
Foto: SITA/AP


6. 12. 2020 - Odvetvie okolo obchodu s marihuanou ponúkne v nadchádzajúcich piatich rokoch veľké príležitosti k rastu. Sú s nimi však spojená aj veľké riziká. Táto oblasť má totiž značné problémy s generovaním voľného cash flow, a tak rastú riziká spojené s refinancovaním rastu a prevádzky. Očakáva sa, že hlavným hnacím faktorom rastu sa stane rekreačné užívanie. S ním sú však spojené ďalšie legislatívne riziká, pretože marihuana bola pôvodne určená pre medicínske využitie.

Za legalizáciu hovoria niektoré výhody. Ak prebehne správne, bude pre všetkých prínosom v podobe zníženia počtu trestných činov a posilnenia zásady právneho štátu. Legalizácia drogy môže dokonca znížiť ich spotrebu. Je to tiež spôsob, ako zvýšiť príjem vo forme daní, ak by odvetvie reguloval štát a nie zločinecké organizácie na nelegálnom trhu. Verejnosť tieto výhody čoraz viac uznáva, čo je vidieť aj na rozširujúcom sa počte krajín, ktoré už proces legalizácie rozbehli. Pre dosiahnutie týchto výhod je však podstatná správna rovnováha medzi znížením kriminality a zabránením zvyšovania spotreby trávy po jej legalizácii.

Ako vyplýva z ekonomickej analýzy, v záujme boja proti čiernemu trhu musí byť cena legálne dostupnej mäkkej drogy relatívne nízka. Napríklad by mohla byť stanovená okolo, alebo mierne pod súčasnou cenou na čiernom trhu. To by pritiahlo súčasných užívateľov drog od ich existujúcich predajcov. Ak sa však neurobí nič iné, nebude to stačiť na likvidáciu čierneho trhu. Ilegálni predajcovia jednoducho znížia svoje ceny majú zákazníkov späť. Sú schopní to urobiť, pretože na nelegálnom trhu je v súčasnosti vysoká marža. Podľa údajov z nelegálnej webovej stránky priceofweed.com je priemerná cena vysoko kvalitného kanabisu v Londýne zhruba 300 USD za uncu, čo je až trikrát viac než dosahujú výrobné náklady na základe údajov z amerického trhu.

Zvýšená konkurencia, ktorú by spôsobil legálny trh, by pravdepodobne podstatne zvýšila spotrebu. To však nie je to, čo by uvítala väčšina politikov. Okrem zavedenia legálneho trhu preto musí byť zavedená aj zmes politík na kontrolu spotreby vrátane sankcií proti nezákonným činnostiam. To by vláde umožnilo vytlačiť obchodníkov s drogami z trhu a cena legálnej drogy by bola pomerne vysoká. Ak sa totiž zvýšia výrobné alebo distribučné náklady nezákonného kanabisu, bude ľahšie potlačiť nelegálny predaj. Výskum ukazuje, že čím prísnejšie tresty za nezákonný predaj trávy, tým vyššie môže byť nastavená cena tej legálnej. Ďalšími nástrojmi, ktoré môžu vlády použiť na zvýšenie ceny, je odradiť spotrebiteľov od nezákonného nákupu prostredníctvom sankcií alebo ich varovať pred nebezpečenstvami použitia nezákonného kanabisu v porovnaní s vysokokvalitnými a bezpečnými výrobkami dodávanými na legálny trh.

Ekonomika legalizácie marihuany a prečo je dlhodobé investovanie do odvetvia tak náročné

Je tiež dôležité zaviesť stimuly pre nezákonných výrobcov a predajcov drogy, aby svoju činnosť zamerali na legálny sektor. Rovnako ako investície do presadzovania práva zamerané na potláčanie trestnej činnosti je dôležité, aby nezákonní obchodníci dostali životaschopné alternatívy zamestnania. V opačnom prípade sa môžu pustiť do predaja alternatívnych nelegálnych drog alebo ich blízkych náhrad. Díleri často žijú v zanedbaných štvrtiach a sú uväznení v začarovaných cykloch zločinu. Slabé  vyhliadky na zamestnanie ich tlačia do nelegálneho obchodovania. Nemožno zabúdať na Investície do týchto komunít, na podporu a vzdelávanie tých, ktorí žijú z obchodovania s drogami.

Peniaze, ktoré sa získajú predajom a zdaňovaním legálneho kanabisu, by sa mali do značnej miery prerozdeľovať na tieto druhy iniciatív. Navyše legalizácia môže polícii umožniť prerozdeliť úsilie na iné druhy zločinov, čím sa zlepší účinnosť polície proti drogám triedy A a drogovým zločinom. Potvrdzujú to výsledku z londýnskej štvrti po tom, čo boli v roku 2001 znížené pokuty pre tých, ktorí držia malé množstvá marihuany.

Ekonomika legalizácie marihuany a prečo je dlhodobé investovanie do odvetvia tak náročné

História tiež ukazuje, že zákaz zvyšuje násilné trestné činy. Slávni gangstri, ako napríklad Al Capone v Chicagu, v 20. rokoch 20. storočia profitovali z nerovnováhy medzi dopytom a ponukou alkoholu zavedením organizovaného zločinu, ktorý ilegálne zásoboval a ilegálne podával alkohol. Na nelegálnych trhoch je násilie často vnímané ako jediný spôsob riešenia konfliktov a zabezpečenia trhovej sily.

Výskum sa inšpiroval nedávnymi príkladmi legalizácie kanabisu v Kanade a Uruguaji. Obe krajiny si stanovili za cieľ boj proti drogovej kriminalite. Na hodnotenie celkových účinkov týchto politík je ešte priskoro, ale dôkazy z Kanady naznačujú, že nelegálne transakcie spojené s čiernym trhom sa v dôsledku legalizácie scvrkli. Ale nie všetko sa podarilo, napríklad nedostatok legálnej ponuky pomohol nelegálnemu trhu prežiť. Je dôležité vyhnúť sa rovnakým chybám a navrhnúť účinnejšie politiky na kontrolu celkovej spotreby tejto drogy.

Dokáže si toto investičné odvetvie v roku 2020 nájsť cestu k výnosnému rastu?

Ekonomika legalizácie marihuany a prečo je dlhodobé investovanie do odvetvia tak náročné

Podľa indexu S & P / MX International Cannabis Index mali verejne obchodované firmy podnikajúce v oblasti marihuany v januári 2020 kombinovanú trhovú hodnotu 27,6 miliardy dolárov. Medzi päť najväčších firiem patrí Canopy Growth, GW Pharmaceuticals, Cronos Group, Arena Pharmaceuticals a Aurora Cannabis. Index tvorí 22 obchodných spoločností, ktoré mali v posledných 12 mesiacoch celkové príjmy 2,5 miliardy dolárov - aj keď väčšinu z toho generuje len niekoľko z nich.

Najväčším problémom je malá profitabilita firiem s veľkým rastom - voľný cash flow za posledných 12 mesiacov vykazuje v prípade firiem tvoriacich index celkovú stratu 3,2 miliardy dolárov. Obavy z bankrotu niektorých spoločností spolu so značnými negatívnymi zmenami voľného cash flow znamenajú, že má celé odvetvie veľký a trvalý problém s refinancovaním. Od septembra 2018 sa akcie odvetví prepadli o 55 %, a tak sa tradičné banky do poskytovania finančných prostriedkov príliš nehrnú. Bremeno zabezpečenia základného imania sa tak prenáša na akcionárov. Prepad akcií navyše jasne ukazuje na veľkosť rizík tohto odvetvia napriek rýchlo rastúcim výnosom.

Historicky bola miera rastu obchodu s liečebným kanabisom vysoká a očakáva sa, že ani v roku 2020 tomu nebude inak. Dá sa očakávať, že kanadský trh s legálnym kanabisom vzrastie o 50 % niekam k 1,7 miliardy dolárov, vďaka zvýšeniu počtu maloobchodov ponúkajúcich marihuanové produkty ako sú potraviny, nápoje, alebo elektronické cigarety. Najväčším hnacím faktorom rastu bude v nadchádzajúcich rokoch zrejme nie medicínske, ale rekreačné užívanie. Tu je však potrebné počítať so zvýšeným rizikom legislatívnej regulácie spotreby. Zatiaľ bola regulácia k obchodu s marihuanou ústretová, ale ako porastie miera rekreačného užívania, môže sa to za pár rokov zmeniť. Podľa názoru analytikov Saxo Bank, môže byť odvetvie nestabilné ešte celé roky.

Od svojho vzniku v septembri 2018 mal index konopného odvetvia ročnú volatilitu 45,6 %, čo je trojnásobok indexu S&P 500, ktorý sa môže pochváliť 15,1 %. Korelácia s S&P 500 je len 0,11, čo ukazuje, že sa odvetvie neriadi všeobecnými makroekonomickými faktormi, ale rôznymi idiosynkratickými rizikovými faktormi ako sú vysoká zadlženosť niektorých firiem a nové predpisy uzákonené na základe rastu rekreačného užívania marihuany. Vďaka tomu získavajú na príťažlivosti nové futures na konopný index, pretože ani S & P 500, ani iné akciové indexy, nepredstavujú adekvátnymi hedžingový nástroj. Pokles hodnoty goodwill a extrémne vysoké ocenenie akciových titulov môžu navyše spôsobiť výrazný prepad cien akcií v čase zverejňovania hospodárskych výsledkov, čo čiastočne vysvetľuje vysokú volatilitu, kvôli ktorej je dlhodobé investovanie v tomto odvetví tak ťažké.

Autorkou je ekonómka Alice Mesnardová zo City University of London, programová  riaditeľka MSc Development Economics a Peter Garnry, vedúci kapitálovej stratégie Saxo Bank.