Pokles tempa konjunktúry sa odráža aj na nemeckom pracovnom trhu

Pridajte názor  Zdroj:

30. 7. 2019 - Pokles tempa konjunktúry sa čoraz výraznejšie odráža aj na nemeckom pracovnom trhu. V júli sa to výraznejšie prejavilo v poklese záujmu o voľné pracovné sily.

Pokles tempa konjunktúry sa čoraz výraznejšie odráža aj na nemeckom pracovnom trhu. V júli sa to výraznejšie prejavilo v poklese záujmu o voľné pracovné sily. V utorok o tom informovala Spolková agentúra práce (BA) v Norimbergu prostredníctvom jej indexu BA-X. Index klesol na 243 bodov a bol najnižší od septembra 2017. Záujem firiem o nové pracovné sily zostal síce vysoký, „ale viditeľne zoslabol“, konštatovala to spolková agentúra.

V čase najväčšieho záujmu o pracovné sily, ktorý bol vlani na konci roka, dosahoval hodnotu viac ako 250 bodov.

Podľa odvetví je záujem o nových pracovníkov rozdielny. Odvetvia hospodárstva, ktoré silno závisia od stavu konjunktúry, ako doprava a logistika, priemysel a obchod, hlásili v júli, že majú menej voľných miest než pred rokom. V odvetviach, ktoré nie sú závislé od konjunktúry, ako verejná správa, výchova a vzdelávanie, ako aj zdravotníctvo a sociálne služby, potrebujú ďalšie pracovné sily.

Agentúra BA uverejní počet voľných miest v tomto mesiaci v stredu (31. 7.) spolu s údajmi o celkovom počte nezamestnaných v krajine.