Google čelí ďalšiemu obvineniu, predajom reklamy porušuje GDPR

Diskusia 2  
Google čelí ďalšiemu obvineniu, predajom reklamy porušuje GDPR
Zdroj: GHS Legal
Foto: SITA/AP


30. 7. 2019 - Google má ďalší problém dodržiavaním ochrany osobných údajov v Európe. V siedmich krajinách EÚ dostali národné úrady pre ochranu osobných údajov sťažnosti na zdieľanie osobných údajov a ich využitie pri online reklame. Má ísť o porušenie pravidiel GDPR.

Problémom sú tzv. real-time dražby, čiže nákupný proces, ktorý využíva automatizovaný softvér na párovanie miliónov reklamných dopytov zo strany online portálov s ponukami od inzerujúcich spoločností. 

„Automatizovaný dražobný systém pre online reklamy môže prenášať osobné dáta užívateľov bez ich súhlasu stovkám až tisícom spoločnosti. Nie je to len prípad Google, ale aj mnohých ďalších spoločností, predávajúcich online reklamu. Podľa doteraz známych informácií je táto reklamná metóda vo väčšine prípadov v rozpore so základnými pravidlami nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR),“ hovorí advokát Pavol Szabo z advokátskej kancelárie GHS Legal.

Nevyhnutnou podmienkou fungovania tohto systému online reklamy je spracúvanie údajov tak, aby sa dali priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Tým sa však stávajú osobnými údajmi a spadajú pod ochranu GDPR. K tomu, aby mohol ktokoľvek poskytovať osobné údaje ďalej, podľa GDPR potrebuje relevantný právny základ. „Je veľmi nepravdepodobné, že by príslušné portály na takéto poskytnutie alebo obchodovanie s osobnými údajmi mali relevantný právny základ, v tomto prípade predovšetkým súhlas,“ dopĺňa P. Szabó.

Google čelí ďalšiemu obvineniu, predajom reklamy porušuje GDPR

V mnohých prípadoch ide dokonca aj o profilovanie, teda sa vyhodnocujú rôzne preferencie a správanie fyzických osôb, čo predstavuje ešte väčší zásah do súkromia. „Pri profilovaní kladie legislatíva EÚ väčší dôraz na právny základ a na to, aby fyzická osoba bola riadne informovaná o tom, čo všetko sa s jej osobnými údajmi deje a bude diať. Je to základný princíp zákonnosti a transparentnosti podľa GDPR. V týchto prípadoch sú osobné údaje často šírené v nepredstaviteľnom rozsahu, čím sa stráca akákoľvek kontrola a prehľad o dodržiavaní súkromia dotknutej osoby. To je v príkrom rozpore s GDPR,“ zdôrazňuje P. Szabó.

Sťažnosti na národné úrady pre ochranu osobných údajov podali aktivisti v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Taliansku a Slovinsku.

Podľa prieskumnej agentúry eMarketer by trh online reklamy, ktorý je primárnym zdrojom príjmov pre Google, Facebook a ďalšie online platformy, mal tento narásť o 273 miliárd USD.