Nožnice nerovnosti: Príjmy z majetku sa zdvojnásobujú ale mzdy klesajú

Diskusia 2  
Nožnice nerovnosti: Príjmy z majetku sa zdvojnásobujú ale mzdy klesajú
Zdroj: The Observer
Foto: SITA/AP; getty images


30. 7. 2019 - „Nezarobený príjem“ najbohatších ľudí v Británii sa viac ako zdvojnásobil, zatiaľ čo ostatní museli znášať úsporné opatrenia a stagnujúce mzdy.

Príjmy z majetku, úrokov, dividend a iných výnosov z investícií sa niekedy označujú aj za nezarobené príjmy, keďže väčšina z nich nepochádza priamo z práce. Medzi rokmi 2010 - 2011 a 2015 - 2016, v Británii vzrástli o viac ako 40 %. Zisky sa však masívne sústredili medzi 10 % najbohatších, ktorým sa tento príjem zdvojnásobil z priemerných 19 000 GBP na viac ako 38 000 GBP, čo je výrazne nad priemerným príjmom domácnosti na úrovni okolo 25 000 GBP v rokoch 2015 - 2016. V reakcii na čísla, tieňový kancelár John McDonnell povedal: „ekonomický model, ktorý odmeňuje tvorcov bohatstva menej ako tých čo ho odsávajú, nie je ekonomicky alebo morálne udržateľný.“  Priemerný týždenný zárobok z plateného zamestnania sa medzi rokmi 2010 a 2016 v Británii reálne znížil, čo malo dopad na najchudobnejších.

Údaje zahŕňajú len daňovníkov vo Veľkej Británii a vylučujú tých, ktorí nemali žiaden investičný príjem, čo je niečo medzi štvrtinou a tretinou obyvateľstva. Najvyššie zisky sú teda ešte viac koncentrované na vrchole pyramídy. Viac ako 90 % nezarobeného príjmu je spájaných iba s  6-7 % populácie. Prudký rast príjmov najbohatších bol vo veľkej miere spôsobený prudkým nárastom výplat dividend po kríze. Údaje Link Asset Services ukazujú, že dividendy vyplatené britskými spoločnosťami sa medzi rokmi 2010 a 2016 zvýšili o takmer 60 % a odvtedy sa zvyšujú.

Nožnice nerovnosti: Príjmy z majetku sa zdvojnásobujú ale mzdy klesajú

Dividendy sa v Británii zdaňujú nižšou sadzbou ako obvyklý príjem. Príjem vo výške 38 000 GBP dosiahnutý platenou prácou v súčasnosti predstavuje daň takmer 9 000 GBP, zatiaľ čo rovnaký príjem z dividend sa zdaňuje sumou nižšou ako  2000 GBP. Výsledkom je, že niektorí vlastníci-manažéri malých podnikov si vyplácajú dividendy a nie plat, aby si znížili dane.

„Tieto čísla ukazujú, ako naša ekonomika odmeňuje bohatých a nie tých, ktorí pracujú. Spojené kráľovstvo trpí extrémnou úrovňou majetkovej nerovnosti a potrebujeme oveľa progresívnejší daňový systém. Dobré by bolo začať zosúladením dane z kapitálových výnosov s daňami z príjmu, ale musíme tiež premýšľať o nahradení dane z dedičstva, celoživotnou daňou z darov, aby sme zabránili nespravodlivým medzigeneračným prevodom výsad a majetku,“ navrhuje Liam Kennedy z thinktank Class.

Podľa hovorcu štátnej pokladnice platí percento najbohatších daňových poplatníkov 29 % všetkých daní z príjmu a na základe politiky prerozdeľovania dostávajú najchudobnejšie domácnosti verejné výdavky vo výške 4 GBP za každú jednu libru, ktorú zaplatia v podobe dane.