Letové prevádzkové služby chcú dať za výpočtovú techniku a služby takmer 9 miliónov eur

Diskusia 7  Zdroj:

27. 7. 2019 - Štátny podnik zároveň hľadá dodávateľa sieťových zariadení, systémov a servisnej podpory na štyri roky predbežne za vyše šesť miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS) plánuje vynaložiť na dodávku výpočtovej techniky, poskytnutie služieb a dodávku riešení za štyri roky predbežne 8,74 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, podnik na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie rámcovú dohodu s jediným uchádzačom. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 22. augusta, platiť musia minimálne do 31. marca 2020. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje cena, pričom podnik použije aj elektronickú aukciu. Na zabezpečenie viazanosti ponúk je potrebné zložiť zábezpeku vo výške 250-tisíc eur.

LPS zároveň hľadajú dodávateľa sieťových zariadení, systémov a servisnej podpory. Predpokladaná cena tejto zákazky na štyri roky je 6,1 mil. eur bez DPH. Termín na predkladanie a otváranie ponúk je 29. júla, minimálna lehota ich viazanosti je do 30. marca 2020. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je tiež cena, súčasťou tendra je elektronická aukcia. Podnik s vybraným uchádzačom uzavrie rámcovú dohodu.

Štátny podnik Letové prevádzkové služby SR bol založený 1. januára 2000, je nástupcom bývalej príspevkovej organizácie Riadenie letovej prevádzky SR. Vykonáva najmä letecké prevádzkové služby vo vzdušnom priestore SR, letové informačné služby, letecké telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia. Základné imanie podniku je 54,82 mil. eur, zakladateľom podniku je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.