EÚ a Kanada podpísali dočasnú dohodu o riešení sporov, ktorá obchádza WTO

Pridajte názor  Zdroj:

25. 7. 2019 - Európska únia a Kanada sa dohodli na alternatívnom systéme riešenia obchodných sporov, ktorý obchádza hroziace zablokovanie činnosti Odvolacieho orgánu Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Európska únia a Kanada sa dohodli na alternatívnom systéme riešenia obchodných sporov, ktorý obchádza hroziace zablokovanie činnosti Odvolacieho orgánu Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Obidve krajiny to oznámili vo štvrtok.

USA už niekoľko rokov blokujú nové nominácie do tohto orgánu WTO, keďže sú nespokojné so spôsobom jeho činnosti. Ak sa nič nezmení, ku koncu roka nebude mať Odvolací orgán dostatok členov, aby mohol vykonávať svoju činnosť.

Členské štáty EÚ preto poverili Európsku komisiu, aby rokovala s tretími krajinami o dohodách, ktoré by prevzali princípy činnosti Odvolacieho orgánu WTO pre prípad, že dôjde k jeho paralýze.

Dohoda s Kanadou je prvou tohto druhu. Podľa spoločného vyhlásenia EÚ a Kanady cieľom tejto dohody je zabezpečiť "istotu a predvídateľnosť" pri riešení sporov a stabilitu medzinárodného obchodu. "Kanada a EÚ sú hrdé na to, že môžu predviesť líderstvo pri vytvorení tejto dočasnej dohody," uvádza sa vo vyhlásení.

Odvolací orgán WTO sa zaoberá výhradami voči rozhodnutiam komisií nižšej inštancie. Jeho odborníci preverujú, či opatrenia, napríklad clá, sú v súlade s pravidlami WTO. Ak nie sú, porušujúca krajina musí zaplatiť kompenzáciu alebo na ňu budú uvalené odvetné opatrenia.