ECB signalizuje zníženie sadzieb, posiela euro na dvojmesačné minimum

Diskusia 1  
ECB signalizuje zníženie sadzieb, posiela euro na dvojmesačné minimum
Zdroj: CNBC;ČTK
Foto: SITA/AP


25. 7. 2019 - Centrálna banka uviedla, že očakáva, že jej kľúčové úrokové sadzby zostanú „na súčasnej alebo nižšej úrovni“ najmenej do prvej polovice roku 2020. Je to aktualizácia znenia predchádzajúcich vyhlásení a hovorí o tom, že zníženie sadzieb už je na obzore.

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala sadzby nezmenené, zmenila ale svoje predbežné usmernenia pri zhoršujúcich sa hospodárskych údajoch v eurozóne. Naznačila, že by sa mohli prijať ďalšie opatrenia na stimuláciu hospodárstva eurozóny a že skúma možnosti, „vrátane spôsobov, ako posilniť svoje budúce usmernenie týkajúce sa politiky sadzieb, zmierňujúce opatrenia, ako je napríklad navrhnutie odstupňovaného systému rezerv, a možnosti týkajúce sa veľkosti a zloženia potenciálnych nových čistých nákupov aktív.“

Potenciálne nové čisté nákupy aktív naznačujú, že by centrálna banka mohla znova zaviesť svoj program kvantitatívneho uvoľňovania, v rámci ktorého nakupuje štátne dlhopisy z krajín eurozóny s cieľom ďalej stimulovať poskytovanie úverov a stimulovať infláciu.

Európska centrálna banka na júlovom zasadnutí rozhodla o ponechaní základnej úrokovej sadzby na 0 %, refinančnej sadzby na 0,25 % a depozitnej sadzby na -0,4 %. Zároveň potvrdila, že by sadzby mali zostať na súčasných úrovniach minimálne do polovice budúceho roka, na čo euro reagovalo poklesom na osemtýždňové minimum.

ECB signalizuje zníženie sadzieb, posiela euro na dvojmesačné minimum

Nemecké desaťročné výnosy padajú na rekordné minimum -0,41 %, naopak európske bankové tituly posilňujú, pretože opatrenia, ktoré ECB preskúmava, by mohla zmierniť tlak záporných sadzieb na ich ziskovosť.

ECB signalizuje zníženie sadzieb, posiela euro na dvojmesačné minimum

Vzhľadom k tomu, že najväčšia európska ekonomika, Nemecko, sa len tesne vyhla recesii, banka už ustúpila od svojich plánov na prípadné sprísnenie menovej politiky v dohľadnom čase. V júni banka zverejnila podrobnosti o podmienkach novej ponuky lacných úverov súkromnému finančnému sektoru. Vo vyhlásení zverejnených  po júlovom zasadnutí ECB uviedla, že menový výbor si uvedomuje potrebu dlhšie trvajúcej silne akomodatívnej menovej politiky, a upozornila, že v prípade menej priaznivého výhľadu pre strednodobý horizont je pripravená pracovať s dostupnými nástrojmi tak, aby sa uistila, že sa inflácia bude postupne približovať k vytýčenému cieľu.