Záujem o zvýšený superodpočet na výskum podľa predbežných údajov rastie

Pridajte názor  Zdroj:

25. 7. 2019 - Podľa údajov z daňových priznaní odovzdaných k 31. marcu tohto roka využilo možnosť superodpočtu na výskum a vývoj 160 subjektov, teda zhruba toľko, čo za celý rok 2017.

Záujem o superodpočet nákladov za výskum a vývoj po jeho navýšení stúpol. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) totiž len v daňových priznaniach predložených do konca marca možnosť znížiť si o superodpočet daňový základ za minulý rok využilo 160 subjektov v sume 106 mil. eur, kým za predchádzajúce tri roky fungovania tohto nástroja to bolo 358 podnikateľov v objeme 66 mil. eur. Počet subjektov, ktoré zatiaľ uplatnili superodpočet v daňovom priznaní za minulý rok, tak dosahuje zhruba úroveň celého roka 2017. Aktuálny počet firiem so superodpočtom však ešte vzrastie, keď sa započítajú aj daňové priznania s odkladom do júna, resp. septembra tohto roka.

Zmeny v ustanoveniach o superodpočte priniesla od roku 2018 novela zákona o dani z príjmov. Najvýznamnejšou bola možnosť uplatniť si namiesto pôvodných 25 % až 100 % výdavkov na výskum a vývoj vynaložených v zdaňovacom období a tiež 100 % z ich nárastu v posudzovaní voči dvom predchádzajúcim obdobiam. Z hľadiska odvetvovej príslušnosti aj v roku 2018 pritom podľa doteraz známych údajov „súperia“ medzi sebou v uplatňovaní superodpočtu najmä priemyselná výroba a informácie a komunikácia.

Už z predbežných výsledkov podľa spoločnosti CRIF SK vyplýva, že 100-percentný superodpočet motivoval aj nové podnikateľské subjekty investovať do zvýšenia svojej konkurencieschopnosti. „Očakávali sme vyšší nárast počtu subjektov, hoci je pravda, že na hodnotenie je ešte priskoro. Preukázanie plnej motivačnej sily zvýšeného superodpočtu prinesú až definitívne čísla o jeho čerpaní, ktoré budú známe koncom tohto roka,“ uviedla analytička CRIF SK Jana Šnircová.