Rizikom pre bankový sektor je najmä výrazné zhoršenie vývoja ekonomiky

Pridajte názor  Zdroj:

25. 7. 2019 - Tempo rastu úverov na Slovensku v úvode tohto roka sa oproti vlaňajšku zmiernilo, naďalej však patrí k najrýchlejším v rámci krajín Európskej únie (EÚ).

Tempo rastu úverov na Slovensku v úvode tohto roka sa oproti vlaňajšku zmiernilo, naďalej však patrí k najrýchlejším v rámci krajín Európskej únie (EÚ). Rast úverov v prvom štvrťroku tohto roka prekročil priemer rastu úverov EÚ, eurozóny ale aj krajín strednej a východnej Európy. Rizikom pre bankový sektor je najmä aktuálny makroekonomický vývoj. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) vo svojom najnovšom Štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na makroúrovni.

Rast úverov súkromnému sektoru v prvom kvartáli tohto roka dosiahol 8 %, vlani bolo tempo na úrovni 8,5 %. Zmierňovanie tempa rastu úverov je možné pozorovať pri úveroch domácnostiam. Rast úverov však podľa NBS ostáva naďalej nadmerný. "Úvery rastú rýchlejšie ako hrubý domáci produkt (HDP) a disponibilný príjem domácností. Rast úverov sa prejavuje aj vo zvyšovaní zadlženosti súkromného sektora, ako aj v sektore domácností. Jej úroveň sa však v poslednom období stabilizovala, pričom v 1. štvrťroku sa nachádzala na úrovni 94,1 % HDP," uvádza NBS.

Rizikom na úverovom trhu je podľa národnej banky aktuálny makroekonomický vývoj. Ekonomika sa totiž stále nachádza v stave prehrievania, aj keď situácia by sa mala v nasledujúcich štvrťrokoch už stabilizovať. "Tlaky na pracovnom trhu by však mali naďalej pretrvávať. Historicky nízka nezamestnanosť a nedostatok ponuky kvalifikovanej pracovnej sily tlačia na rast miezd v ekonomike. Ekonomický vývoj by v najbližšom období mohol podporovať dopyt súkromného sektora po úveroch," očakáva NBS s tým, že to predstavuje riziko, ak by sa výraznejšie zhoršil makroekonomický vývoj.

Ziskovosť bankového sektora zostáva podľa NBS z dlhodobého hľadiska relatívne stabilná. Zisk v 1. štvrťroku sa pohyboval blízko úrovne minulého roka. Banky podľa NBS kompenzujú klesajúce úrokové marže prostredníctvom rýchleho rastu objemu úverov, vývoj ziskovosti však ovplyvňujú aj aktuálne nízke náklady na kreditné riziko. Banky ťažia aj zo zvýšenia úrokových príjmov z úverov podnikovému sektoru. "Postupne však rastie citlivosť bánk na ďalší vývoj sadzieb a na vývoj strát z kreditného rizika. Ak by miera nákladov na kreditné riziko stúpla na priemernú úroveň z rokov 2013 - 2016, čistý zisk bánk by mohol klesnúť o takmer tretinu," vyčíslila NBS. Solventnosť sektora sa mierne zlepšila. Nízke úrokové sadzby by však mali aj naďalej vytvárať tlak na ziskovosť bánk.

"Riziká pre finančný trh sú spojené s možným rýchlejším a razantnejším obrátením ekonomického a finančného cyklu s následným nepriaznivým vplyvom na finančný sektor," doplnila NBS s tým, že takýto vývoj by mohol nastať v prípade spomalenia svetovej ekonomiky a dopytu v dôsledku oslabenia dôvery a nálad v krajinách dôležitých pre globálny obchod. Rizikom sú aj protekcionistické opatrenia vo svetovom obchode, ako aj geopolitické riziká a brexit.