Marihuanový biznis: Švajčiari uviedli na trh nástroj na ochranu investorov pred zmenou právnych predpisov

Diskusia 2  
Marihuanový biznis: Švajčiari uviedli na trh nástroj na ochranu investorov pred zmenou právnych predpisov
Zdroj: CNBC
Foto: SITA/AP


26. 7. 2019 - Švajčiarska spoločnosť zaviedla skríningový nástroj, ktorý investorom pomôže vyhnúť sa expozícii cenných papierov súvisiacich s marihuanou v právne rizikových jurisdikciách.

Služba pre zabezpečenie Marijuana Related Businesses (MRB), ktorú vypracovala spoločnosť SIX, má už na svojom zozname 30 000 finančných nástrojov z celého sveta, ktoré priamo alebo nepriamo emitujú kótované subjekty spájané s marihuanou. Myšlienka tohto nástroja sa sústreďuje na komplexné a neustále sa meniace právne prostredie ohľadom marihuany na celom svete.

Napríklad v USA je marihuana v súčasnosti legálna v niektorých štátoch, ale na federálnej úrovni je stále trestná. V niektorých štátoch USA sú teda marihuanové spoločnosti schopné získavať peniaze prostredníctvom kapitálových trhov, čo investorom umožňuje prvýkrát získať prístup k cenným papierom MRB kótovaným na burze. Zabezpečenie kontroly portfólia s marihuanou pokrýva niekoľko sektorov, vrátane farmaceutického, rekreačného, ​​dopravy a maloobchodu. Počiatočný zoznam 30 000 cenných papierov obsahuje všetky súvisiace štruktúrované produkty, opcie alebo záruky.

Marihuanový biznis: Švajčiari uviedli na trh nástroj na ochranu investorov pred zmenou právnych predpisov

„Keďže sa marihuanový biznis čoraz viac spája s kapitálovými trhmi, klienti sa nás pýtajú, ako sa najlepšie chrániť pred rizikom vystavenia portfólia,“
povedal Oliver Bodmer, senior produktový manažér spoločnosti SIX. „Nie je to len z právneho hľadiska, pretože ESG sa stáva čoraz významnejším v investičných stratégiách, niektorí investori sú proti tomu, aby sa ich peniaze použili na nákup akýchkoľvek cenných papierov, ktoré sa spájajú s hriešnymi akciami, ako sú alkohol, tabak a marihuana.“

Niektoré európske krajiny vnímajú investovanie do cenných papierov spájaných s marihuanou aj ako pranie špinavých peňazí, čo znamená, že investičné spoločnosti si musia stále viac uvedomovať svoju expozíciu, aby sa vyhli zásahu regulačných orgánov. Napríklad spoločnosti a finančné inštitúcie v Spojenom kráľovstve by mohli byť potenciálne sankcionované za uzatváranie obchodných transakcií s firmami zaoberajúcimi sa marihuanou podľa „zákona o výnosoch z trestnej činnosti“, ktorý sa vzťahuje na podnikanie v Spojenom kráľovstve, aj keď je činnosť legálna v krajine, v ktorej firma pôsobí. Britský investičný biznis, ktorý uľahčuje získavanie, držanie, alebo kontrolu výnosov z kanabisu, sa preto môže považovať za trestný čin prania špinavých peňazí, keďže v Británii je stále nezákonný.