Úľavy z cien energií sú bežný nástroj na udržanie náročného priemyslu

Diskusia 2  Zdroj:

23. 7. 2019 - Úľavy z cien energií sú bežným nástrojom na udržanie energeticky náročného priemyslu v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ).

Úľavy z cien energií sú bežným nástrojom na udržanie energeticky náročného priemyslu v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ). Dôvod je jednoduchý, je ním strategické postavenie daného sektora a výroby. Ide o plošné, racionálne opatrenie, ktoré neselektuje majiteľov priemyselných podnikov. Výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor to uviedol v reakcii na opozičného poslanca Karola Galeka (SaS), ktorý spochybnil novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Parlament bude o nej rokovať na septembrovej schôdzi. Médiá o tom informoval mediálny zástupca Klubu 500.

Podľa Klubu 500 napríklad Nemecko v prijatej Priemyselnej stratégii jasne definuje odvetvia, ktoré bude štát zvýhodňovať práve z titulu ich strategického postavenia. Treba mať na zreteli aj skutočnosť, že slovenské priemyselné podniky už nebojujú len proti konkurencii z EÚ, ale v rámci obchodnej vojny i proti ázijským, či americkým konkurentom.

Predseda Klubu 500 Vladimír Soták uviedol, že poslanec Galek asi zámerne nehovorí, koľko priemysel a aj domácnosti ročne doplácajú napríklad na podporu fotovoltiky pre neférovo nastavené výkupné ceny. „Práve podpora elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spôsobuje nekonkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Slovenský priemysel zaplatil za posledných 10 až 15 rokov miliardy eur na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, najmä fotovoltiky,“ uviedol. Poslanec Galek by mal podľa neho radšej diskutovať o témach ako konkurencieschopnosť ekonomiky a priemyslu, prípadne o životnej úrovni občanov.

Klub 500 je neziskové občianske združenie, založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov.