Iniciatíva Dajme Tatrám tvár upozorňuje na chýbajúcu zonáciu

Pridajte názor  Zdroj:

22. 7. 2019 - Poukázať na chýbajúcu zonáciu Tatranského národného parku (TANAP-u) chce iniciatíva Dajme Tatrám tvár, ktorú v pondelok predstavilo mesto Vysoké Tatry, ako aj zástupcovia viacerých organizácií a združení cestovného ruchu.

Poukázať na chýbajúcu zonáciu Tatranského národného parku (TANAP-u) chce iniciatíva Dajme Tatrám tvár, ktorú v pondelok predstavilo mesto Vysoké Tatry, ako aj zástupcovia viacerých organizácií a združení cestovného ruchu. Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva, ako aj vládu SR vyzývajú, aby začali s reálnym procesom prijatia novej zonácie TANAP-u.

Chýbajúca zonácia komplikuje podľa nich každodenný život obyvateľov horských sídiel a bráni rozvoju cestovného ruchu v Tatrách. Má určiť jasné hranice jednotlivých zón, vrátane území určených pre aktivity horských sídiel a rozvoj cestovného ruchu, nastaviť jednoznačné pravidlá, ako sa na týchto územiach môžu tieto aktivity aj rozvíjať.

"Cieľom iniciatívy je upozorniť na to, že proces zonácie sa stále oficiálne nezačal. Hovorí sa o ňom už takmer 20 rokov a stále nie je nejaký konkrétny návrh, ktorý by bol oficiálne predložený na začatie tohto procesu. Žijeme dnes na výnimkách a nejasných postupoch, či už štátnych inštitúcií, ale aj ostatných subjektov v tomto území," uviedol predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí Štefan Bieľak.

Ako zdôraznil, súčasný stav je do budúcna neúnosný. "Ak hovoríme o Tatrách, ktoré na jednej strane máme chrániť, na druhej strane rovnako rozumne a primerane rozvíjať, tak bez jasných pravidiel, čo v danom území môžeme a čo nie, to ďalej nejde," povedal Bieľak.

Chýbajúca zonácia mestu Vysoké Tatry podľa jej primátora Jána Mokoša komplikuje možnosť riešenia potrieb samosprávy, občanov, ale aj návštevníkov Vysokých Tatier. "Nemáme záujem stavať. Máme dostatočné kapacity penziónov, hotelov a ubytovacích zariadení, ale stále nám pokrivkávajú služby v cestovnom ruchu. Či sú to celoeurópske požiadavky, ale Slovensko zaostáva aj v budovaní cyklotrás. Máme amfiteáter, ktorý by sme chceli oživiť. V menšom rozsahu, ale oživiť ho. Sú to líniové stavby, ihriská, ktoré máme v jednotlivých intervilánoch, ktoré chceme opraviť," vysvetlil Mokoš.

"Kde nie sú stanovené jasné pravidlá, tam vládne chaos. Pôsobím v Tatrách 12 rokov a mám pocit, že sme dosiahli strop toho, kde ešte tento chaos je nejakým spôsobom akceptovateľný," doplnil podpredseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Vysoké Tatry Richard Pichonský. "Narážame dennodenne na problémy, čo je možné urobiť vo Vysokých Tatrách a čo možné urobiť nie je. Je to o výnimkách, nejasných pravidlách a naozaj zorientovať sa v tomto legislatívnom chaose je pomerne náročné," dodal riaditeľ strediska Vysoké Tatry a zástupca spoločnosti Tatry mountain resorts, a. s., Dušan Slavkovský.