SOI má zatiaľ tri podnety na kontrolu podľa zákona o zájazdoch

Pridajte názor  Zdroj:

20. 7. 2019 - Na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) boli počas prvého polroka doručené tri podnety na kontrolu podľa Zákona č.170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorý platí od januára 2019.

Na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) boli počas prvého polroka doručené tri podnety na kontrolu podľa Zákona č.170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorý platí od januára 2019. TASR o tom informovala SOI.     „Podnety sa týkali poskytnutia predzmluvných informácií o zájazde, nevrátenia finančných prostriedkov zaplatených za zájazd cestovnej kancelárii (CK) po jeho zrušení a zmien základných znakov služieb cestovného ruchu pred začatím zájazdu,“ spresnila hovorkyňa inšpekcie Danuša Krkošová.     SOI ako štátny orgán dozoru na vnútornom trhu preveruje dodržiavanie povinností cestovnými kanceláriami, ktoré sú stanovené v zákone. „V prípade, ak CK nespolupracuje pri výkone kontroly, prípadne v určenej lehote nepredloží žiadané doklady alebo ich nedoplní, SOI vyvodí postih, lebo ide o marenia výkonu kontroly. CK však väčšinou nemaria výkon kontroly,“ konštatovala. Ak letecký dopravca nespolupracuje, postup je rovnaký ako u CK. Komunikácia s dopravcom, aj vzhľadom na to, že často ide o subjekt so sídlom mimo územia SR, je však veľmi časovo náročná, doplnila hovorkyňa inšpekcie.     V súvislosti s turistickou sezónou uviedla, že je v súčasnosti celoslovenská proaktívna kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich cestovným kanceláriám zo zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. „Čo sa týka leteckej dopravy, výkon kontroly sa realizuje na základe podaní respektíve sťažností cestujúcich. Podania sa prešetrujú u leteckého dopravcu ako aj na príslušnom letisku odletu alebo na letisku príletu z tretej krajiny,“ povedala s tým, že SOI vykonáva kontroly na základe podnetov spotrebiteľov i cestujúcich. Tieto sa dejú celoročne, pretože celkový počet je viac ako 10.000 podnetov.