Podľa KRRZ by daňovo-odvodové príjmy mohli byť nižšie o 243 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

19. 7. 2019 - Daňovo-odvodové príjmy štátu by mohli byť v tomto roku o 243 miliónov eur nižšie v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na tento rok.

Daňovo-odvodové príjmy štátu by mohli byť v tomto roku o 243 miliónov eur nižšie v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na tento rok. Podľa Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) to naznačuje priebežný júlový odhad daňových príjmov.

Najväčšie odchýlky súvisia s kategóriou "ostatné dane". Podľa KRRZ je v rozpočte nesprávne zaznamenaný vplyv zavedenia eKasy a identifikačných látok, tzv. nanomarkerov do ostatných daní. Výber by tak mal byť nižší o 90 miliónov eur. "Zavedenie eKasy by sa malo prejaviť priamo vo výnose dani z pridanej hodnoty. V prípade nanomarkerov zatiaľ nie je známe, odkedy vznikne povinnosť označovania minerálnych olejov," uviedla KRRZ. Zároveň v apríli tohto roka došlo k zrušeniu osobitného odvodu obchodných reťazcov.

Aktuálna prognóza KRRZ je v porovnaní s ostatnou prognózou VpDP z júna 2019 negatívnejšia o 58 miliónov eur.

KRRZ mesačne monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov verejnej správy a aktualizuje prognózu pre bežný rok. Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného rozpočtu verejnej správy a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci.