Rozpočtový deficit v eurozóne v 1. kvartáli klesol na 0,5 % HDP

Pridajte názor  Zdroj:

19. 7. 2019 - Rozpočtový schodok v eurozóne klesol v 1. kvartáli 2019 na sezónne upravenej báze na 0,5 % hrubého domáceho produktu a v celej Európskej únii (EÚ) na 0,6 % HDP, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.

Rozpočtový schodok v eurozóne klesol v 1. kvartáli 2019 na sezónne upravenej báze na 0,5 % hrubého domáceho produktu a v celej Európskej únii (EÚ) na 0,6 % HDP, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.

V poslednom štvrťroku 2018 sa deficit nachádzal v eurozóne na úrovni 1,1 % a v EÚ na 1 % HDP.

Celkové vládne príjmy v eurozóne aj EÚ klesli na 46 % HDP respektíve 44,8 % HDP zo 46,2 % HDP respektíve 45 % HDP v posledných troch mesiacoch vlaňajška. Výdavky sa v eurozóne znížili na 46,5 % HDP zo 47,2 % a v EÚ na 45,4 % HDP zo 45,9 % HDP.

Spomedzi krajín EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, malo v 1. kvartáli na sezónne upravenej báze najvyšší deficit Rumunsko (-4,5 %), nasledované Francúzskom (-3,6 %) a Belgickom (-1,9 %). Slovensko zaznamenalo schodok 0,8 % HDP. Naopak, najvyšší prebytok malo Luxembursko (+3,2 %), nasledované Bulharskom (+2,9 %), Holandskom (+2,7 %) a Nemeckom a Maltou (po +2,3 %).

Vládny dlh v eurozóne v 1. kvartáli stúpol na 85,9 % HDP z 85,1 % HDP na konci vlaňajška a v EÚ na 80,7 % HDP z 80 % HDP. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška však dlh klesol v eurozóne z 87,1 % HDP a v celej Únii z 81,6 % HDP.

V pomere k výkonu ekonomiky malo na konci 1. štvrťroka najvyšší vládny dlh Grécko (181,9 %), nasledované Talianskom (134 %), Portugalskom (123 %), Belgickom (105,1 %) a Cyprom (105 %). Naopak najnižší dlh zaznamenali Estónsko (8,1 %), Bulharsko (21,2 %) a Luxembursko (21,3 %).

Slovenský vládny dlh v 1. kvartáli dosiahol 48,9 % HDP, rovnako ako na konci vlaňajška. V rovnakom období vlani predstavoval 50,9 % HDP.

V porovnaní s koncom vlaňajška vládny dlh v 1. kvartáli v pomere k HDP vzrástol v dvanástich štátoch EÚ, v trinástich klesol a v troch štátoch (Nemecko, Litva a Slovensko) stagnoval. Najprudší nárast zaznamenali Belgicko (+3,1 percentuálneho bodu), Cyprus (+2,5 bodu), Írsko (+2 body) a Taliansko (+1,9 bodu). Naopak, najvýraznejšie dlh klesol vo Švédsku (-2,5 bodu), Holandsku a Británii (v oboch krajinách -1,5 bodu).