Vysoké riziko, vysoká návratnosť: V sektore financií budúcnosť nevidia, príležitosť je vo vesmíre

Pridajte názor  
Vysoké riziko, vysoká návratnosť: V sektore financií budúcnosť nevidia, príležitosť je vo vesmíre
Zdroj: The Conversation
Foto: TASR/AP;getty images;space-agency.public.lu


23. 7. 2019 - Jedno z hlavných centier európskeho bankovníctva a financií sa mení. Chce byť lídrom v rámci vesmírneho podnikania.

Ťažba z asteroidov sa stala cieľom záujmu mnohých krajín a súkromných spoločností argumentujúc, že zdroje Zeme sú vyčerpané. Napriek vynaloženým nákladom a technickým výzvam sa počíta, že ťažba na mnohých tisícoch asteroidov v blízkosti Zeme môže byť realitou a ponúka vyhliadky na pekné výnosy.

Luxembursko je bohaté. Má jeden z najvyšších HDP na obyvateľa na svete, ďaleko presahujúci ostatné členské štáty EÚ a takmer trojnásobok priemeru EÚ. Nikto by nečakal, že sa zapojí do tohto mimozemského súperenia, nieto že by mal ambície stať sa centrom vesmírneho biznisu.

Luxembursku sa podarilo premeniť svoje hospodárstvo v posledných desaťročiach 20. storočia. Z ekonomiky silne závislej na oceli sa zmenilo na jedno z hlavných centier európskeho bankovníctva a financií. Dnes, keď rastú tlaky na bankový a finančný sektor, Luxembursko považuje podnikanie v oblasti vesmíru za jeden zo svojich budúcich motorov hospodárskeho rozvoja a prosperity.

Vláda Luxemburska vynaložila veľké úsilie, aby sa krajina stala atraktívnym miestom pre nové vesmírne firmy. Vychádzajúc zo skúseností z 80-tych rokov kedy investovania do blízkych vesmírnych, orbitálnych satelitných sietí, spustila niekoľko iniciatív. Všetky regulačné, daňové a výskumno-vývojové rámce majú poslúžiť na vytvorenie živého ekosystému pre vesmírne firmy. Od inovatívnych satelitných operátorov až po tie, čo sa zameriavajú na získavanie zdrojov z asteroidov.

Vysoké riziko, vysoká návratnosť: V sektore financií budúcnosť nevidia, príležitosť je vo vesmíre

V súčasnosti predstavuje vesmírny a satelitný sektor takmer 2 % HDP Luxemburska, pred troma desaťročiami o ňom ešte nechyrovali. Vesmírny sektor krajiny dnes tvorí viac ako 50 spoločností a dve verejné výskumné organizácie, ktoré pokrývajú rôzne segmenty priemyslu. Sú priamym dôsledkom vývoja, v ktorom sa Luxembursko snaží, aby bol európskym hubom  pre komerčné vesmírne aktivity.

V roku 2016 vláda spustila iniciatívu Space Resources s cieľom poskytnúť jedinečné právne, regulačné a podnikateľské prostredie, ktoré umožní súkromným investorom a spoločnostiam preskúmať a využívať vesmírne zdroje. Viac ako 200 miliónov USD bolo vyčlenených na investície do začínajúcich podnikov, ktoré pracujú na dobývaní vesmíru.

V roku 2017 sa Luxembursko stalo prvou európskou krajinou a druhou na svete po USA, ktorá prijala právny rámec zabezpečujúci vlastnícke práva k zdrojom vyťaženým vo vesmíre. To umožňuje komerčným subjektom pôsobiacim v Luxembursku získavať zdroje vo vesmíre a získať k nim zákonné práva.

Luxembursko odvtedy rozšírilo svoje zameranie na širší rozsah činností súvisiacich s vesmírom. Luxemburská vesmírna agentúra bola založená v roku 2018 so zameraním na rozvoj podnikateľských aktivít súvisiacich s vesmírom a vytvorenie viacmiliónového dolárového fondu na investície do začínajúcich podnikov v oblasti vesmírnych technológií.

Vysoké riziko, vysoká návratnosť: V sektore financií budúcnosť nevidia, príležitosť je vo vesmíre

Cieľom agentúry je ďalej rozvíjať luxemburský vesmírny ekosystém a prepojiť ho s firmami mimo vesmírneho sektora, aby sa zvýšil prínos pre ekonomiku Luxemburska. Na rozdiel od iných národných vesmírnych agentúr, nebude sa priamo zúčastňovať na výskume ani na misiách vo vesmíre. Namiesto toho sa zameriava na rozvoj podnikania a tvorbu hospodárskej hodnoty a pracovných miest.

Vysoké ambície nie je vôbec jednoduché naplniť. Viacmiliónové dolárové investície do banských spoločností v USA Deep Space Industries a Planetary Resources neboli úspešné. V oboch prípadoch sa spájali s finančnými problémami a získali ich iné spoločnosti. Osud mimozemských ťažobných ambícií zostal nevyjasnený a vytvoril významnú investičnú stratu pre Luxembursko. Je to len jeden z príkladov dokazujúcich, nakoľko je vesmír vysoko rizikovým biznisom. Mnohé startupy v tomto odvetví zatiaľ nevytvárajú životaschopné obchodné modely. Jednoznačne to nie je bez rizík ani pre krajinu ako Luxembursko, ktorá k vesmíru pristupuje, ako k neoddeliteľnej súčasti svojej stratégie na udržanie budúcej prosperity.

Luxembursko však už v minulosti dokázalo, že si vie nájsť dobrú pozíciu, aby mohlo v budúcnosti ťažiť z rastových odvetví priemyslu. Vzhľadom na túto schopnosť a budúce prognózy rastu pre vesmírny sektor, by bolo v tejto ranej fáze nerozumné vysmievať sa z ambície krajiny, aktívnejšie sa zapájať do vesmírneho dobrodružstva.