Protimonopolný úrad odobril zmenu vlastníckej štruktúry Falck-u

Pridajte názor  Zdroj:

18. 7. 2019 - Úrad schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Falck SK nad podnikateľom Falck Emergency.

Zmenu vlastníckej štruktúry Falck-u odobril aj protimonopolný úrad. Dánska materská spoločnosť tak získa stopercentnú kontrolu nad slovenskou spoločnosťou. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 12. júla schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Falck SK nad podnikateľom Falck Emergency. Úrad o tom informoval v tlačovej správe. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. júla.

"V predmetnom prípade ide o typ koncentrácie, ktorá z hľadiska jej formy a charakteru je zvyčajne posúdená so zjednodušeným odôvodnením, pretože ide o nadobudnutie výlučnej kontroly podnikateľa, ktorý pred koncentráciou nadobúdaný subjekt kontroloval spoločne s treťou stranou. Z hľadiska horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie nedochádza k zmene súťažných podmienok, keďže skupina nadobúdateľa výlučnej kontroly (Falck SK) na území SR v oblastiach podnikateľskej činnosti skupiny nadobúdaného podnikateľa pôsobí iba prostredníctvom nadobúdaného podnikateľa (Falck Emergency) a ním kontrolovaných podnikateľov," informoval úrad.

Ako spoločnosť Falck potvrdila ešte minulý týždeň, zo spoločnosti odchádza firma KPR Health Invest, ktorá v nej vlastnila 49,11 percenta akcií. "Zmena má zabezpečiť rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovacie procesy či výmenu informácií a skúseností, predovšetkým však efektívnejší prenos a implementáciu skupinového know-how a osvedčených postupov v rámci celej našej nadnárodnej skupiny,“ informovala vtedy hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková.

Spoločnosť Fack tiež tento týždeň oznámila, že končí s poskytovaním záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. "Spoločnosť Falck sa nezapojí do výberového konania na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Po uplynutí platnosti súčasných licencií, ktoré budú končiť v priebehu roka 2020, nebude spoločnosť ďalej prevádzkovať stanice ZZS,“ uviedla Katarína Načiniaková.

Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti je najväčším prevádzkovateľom záchranných zdravotných a asistenčných služieb na svete. Na Slovensku skupina pôsobí od roku 2005. Je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku. Prevádzkuje 107 staníc ZZS a zabezpečuje pre občanov SR neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Súčasne prevádzkuje aj Dopravnú zdravotnú službu (DZS). Okrem toho ponúka služby zdravotnej asistencie.