Grécky primárny rozpočtový prebytok dosiahol v 1. polroku 382 miliónov eur

Pridajte názor  Zdroj:

15. 7. 2019 - Grécky primárny rozpočtový prebytok za prvých 6 mesiacov bol vyšší, než sa plánovalo. Grécka vláda dosiahla v 1.

Grécky primárny rozpočtový prebytok za prvých 6 mesiacov bol vyšší, než sa plánovalo.

Grécka vláda dosiahla v 1. polroku primárny rozpočtový prebytok 382 miliónov eur a výrazne prekonala stanovený cieľ, uviedlo grécke ministerstvo financií. Hlavným dôvodom boli vyššie príjmy.

Vláda plánovala za 6 mesiacov od januára do júna primárny rozpočtový deficit, do ktorého sa nezapočítavajú náklady na obsluhu dlhu, vo výške 1,57 miliardy eur. To znamená, že prekonala svoj cieľ o 1,95 miliardy eur.

Do rozpočtu centrálnej vlády sa nezapočítavajú rozpočty fondov sociálnej starostlivosti ani rozpočty miestnych samospráv.

Čisté daňové príjmy dosiahli v 1. polroku 23,4 miliardy eur a o 1,9 miliardy eur prekonali plánovaný cieľ. Výdavky predstavovali 26,1 miliardy eur, čo bolo o 191 milióna eur menej, než sa plánovalo.

Vláda očakáva v tomto roku primárny prebytok vo výške 3,6 % hrubého domáceho produktu (HDP).