Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach

Diskusia 1  Zdroj: TASR

12. 7. 2019 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v úsekoch: dňa 15.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v úsekoch:

dňa 15. júla, v čase od 08.40 h do 13.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Kúty – Gbely – Holíč nad Moravou.

V rámci tejto výluky v uvedenom medzistaničnom úseku budú zamestnanci ŽSR zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu. V rámci možností budú tiež odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

dňa 16. júla, v čase od 09.15 h do 11.45 h, realizovať výlukové práce v úseku Zemianske Kostoľany – Bystričany.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom budú skladať dlhé koľajové pásy.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

v dňoch 16. až 18. júla, v čase od 08.15 h do 13.25 h, realizovať výlukové práce v úseku Smolenice – Dúbrava – Jablonica.

V rámci tejto výluky v uvedenom medzistaničnom úseku budú zamestnanci ŽSR zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu. V rámci možností budú tiež odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

dňa 17. júla, v čase od 07.35 h do 10.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Remata – Handlová.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom budú skladať dlhé koľajové pásy.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

dňa 15. júla, v čase od 07.30 h do 12.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Radvaň nad Laborcom – Koškovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

v dňoch 15. až 16. júla, v čase od 09.30 h do 14.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Margecany – Gelnica.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

v dňoch 16. a 17. júla, v čase od 08.55 h do 12.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Medzilaborce – Radvaň nad Laborcom.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

v dňoch 16. a 17. júla, v čase od 07.00 h do 15.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Čierna nad Tisou – štátna hranica Ukrajina.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná oprava priecestia s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1279 v km 0,715. Práce na priecestí zahŕňajú doplnenie štrkového lôžka, smerovú a výškovú úpravu koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, zváranie koľajníc, asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí a úprava terénu v oblasti priecestia. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestná uzávierka priecestia potrvá od 16. júla v čase od 06.00 h nepretržite do 18. júla do 10.00 h. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré budú označené dočasným dopravným značením.

v dňoch 17. a 18. júla, v čase od 09.10 h do 14.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Gelnica – Prakovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

dňa 18. júla, v čase od 06.20 h do 18.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Michaľany – Slovenské Nové Mesto.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná oprava priecestia s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1309 v km 48,639. Práce na priecestí zahŕňajú doplnenie štrkového lôžka, smerovú a výškovú úpravu koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, zváranie koľajníc, asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí a úprava terénu v oblasti priecestia. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestná uzávierka priecestia potrvá 18. júla od 06.00 h do 20.00 h. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.

dňa 18. júla, v čase od 07.55 h do 12.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Udavské – Humenné.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

dňa 19. júla, v čase od 07.40 h do 12.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Koškovce – Udavské.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

v dňoch 16. – 19. júla v čase od 07.00 h do 16.20 h realizovať výlukové práce v úseku Výh. Čoltovo – ŽST Torňaľa – Výh. Štrkovec.

Výlukové práce budú prebiehať z dôvodu opravy koľajového lôžka koľaje a geometrickej polohy koľaje v úseku Výh. Čoltovo – ŽST Tornaľa – Výh. Štrkovec. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia budú v úseku Lenartovce – Tornaľa nahradené autobusovou dopravou.

dňa 15. júla v čase od 08.30 h do 14.10 h realizovať výlukové práce v úseku ŽST Žarnovica – ŽST Nová Baňa.

V rámci tejto výluky sa zrušia výhybky č. 1. a 3. v zrušenej výhybni Voznica, vymenia sa koľajnice, opraví koľajové lôžko koľaje. Pokračovať sa bude aj na prácach kompletnej rekonštrukcie nástupišťa na zastávke Voznica medzi ŽST Žarnovica – ŽST Nová Baňa. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia budú v úseku Žarnovica – Nová Baňa nahradené autobusovou dopravou.

v dňoch 15. – 18. júla v čase od 10.15 h – 13.45 h realizovať výlukové práce v úseku Harmanec Jaskyňa - Čremošné.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizujú práce za účelom sanácie skalného zárezu. Práce bude vykonávať externá firma.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou v úseku Banská Bystrica – Čremošné.

dňa 16. júla v čase od 07.25 h do 18.55 h a 17. júla v čase od 07.25 h do 15.30 h realizovať výlukové práce v úseku ŽST Poltár – ŽST Breznička.

Počas tejto výluky sa najskôr urobí montáž novej priecestnej konštrukcie STRAIL a následne budú zriadené asfaltové nábehy cestnej komunikácie. Uzávierka cesty II/595 v oblasti železničného priecestia v km 16,125 (SP 0609) pre cestnú dopravu bude 16. – 17. júla v čase od 07.00 h prvého dňa nepretržite do 20.00 h nasledujúceho dňa.

Odrieknuté vlakové spojenia budú v úseku Breznička – Poltár nahradené autobusovou dopravou.

Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.