AKTUALIZÁCIA - PRIEMYSEL: Tržby v priemysle na Slovensku v máji medziročne stúpli o 1,6 %

Pridajte názor  Zdroj:

12. 7. 2019 - Celkové tržby v priemysle sa za prvých päť mesiacov tohto roka zvýšili o 6,6 %.

Správa "PRIEMYSEL: Tržby v priemysle na Slovensku v máji medziročne stúpli o 1,6 %" rozšírená v treťom odseku o analytický komentár.

BRATISLAVA 12. júla (SITA) - Tržby v priemysle vzrástli v máji medziročne o 1,6 %. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR (ŠÚ), vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,4 %. Rast bol aj v ťažbe a dobývaní o 9,5 %, v priemyselnej výrobe o 2,1 %. Pokles bol v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,4 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov, a to o 14,7 %. Tržby klesli hlavne vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 22,4 %. Vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov to bol pokles až o 26,1 %. Celkové tržby v priemysle sa za prvých päť mesiacov tohto roka zvýšili o 6,6 %.

Oproti aprílu sa tržby v priemysle znížili o 0,6 %. To podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej naznačuje mierne slabší vývoj ovplyvnený plánovanými odstávkami v sektore spracovania ropy a tiež možný dopad neplánovaného prerušenia dodávok ropy v máji kvôli chlórovej kontaminácii. "Mierny dopad mohlo byť aj z prenosu slabšieho výkonu nemeckého priemyslu," uviedla analytička. Avšak medziročne zaznamenali priemyselné tržby v máji podľa nej stále slušný výkon. "Podporené boli do značnej miery výrobou dopravných prostriedkov, ktorá má impulz z novej produkcie štvrtej automobilky," dodala Muchová.

Tržby pritom v máji rástli aj v ďalších sektoroch slovenského hospodárstva. V stavebníctve sa zvýšili o 3,9 %. Tržby v doprave a skladovaní stúpli o 3,6 %, pričom rast zaznamenala väčšina činností. Tržby klesli len v pozemnej doprave a doprave potrubím. Tržby v informačných a komunikačných činnostiach medziročne vzrástli o 10,3 %. Vo vybraných trhových službách sa májové tržby zvýšili o 13,7 %.