Vo Zvolene chcú postaviť nový bytový dom Green Wall

Diskusia 1  Zdroj:

12. 7. 2019 - Časť parkovacích miest navrhovaného domu má slúžiť aj už postavenému bytovému domu River

Vyšlo aj v REG

BANSKÁ BYSTRICA 12. júla (SITA) - Päťposchodovú obytnú budovu s názvom Green Wall chce vo zvolenskej časti Rákoš postaviť spoločnosť RIVER Development, s.r.o. Ako vyplýva zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), predpokladané náklady na výstavbu sú 5,7 mil. eur. Investor chce nový bytový dom postaviť v susedstve ním realizovaného bytového domu River, ktorý má byť podľa konateľa spoločnosti Miroslava Kvasnu skolaudovaný v septembri alebo v októbri. Výstavbu bytového domu Green Wall chce spoločnosť začať v auguste a ukončenie predpokladá do konca roku 2020.

V dome má byť 48 bytov a jeho súčasťou bude 187 parkovacích miest. „Pre jestvujúci bytový dom River, ktorý sa nachádza v blízkosti navrhovaného bytového domu Green Wall, bude slúžiť 75 parkovacích miest a pre potreby navrhovaného bytového domu Green Wall 112 parkovacích miest,“ objasňuje v zámere predkladateľ.

Green Wall má byť obytná budova, pod ktorou navrhujú dve poschodia parkovísk. Na prvom podzemnom a prvom nadzemnom podlaží chce spoločnosť vybudovať 138 parkovacích miest, pričom počíta aj so 49 vonkajšími parkovacími miestami. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať 48 bytových jednotiek.