Za päť mesiacov vyhlásili 1 110 verejných obstarávaní za takmer tri miliardy eur

Pridajte názor  Zdroj:

10. 7. 2019 - Celkový počet začatých obstarávaní medziročne klesol o 41,5 % a ich predbežná cena bola, naopak, vyššia o 19,9 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov z Vestníka verejného obstarávania.

Na Slovensku vyhlásili za päť mesiacov tohto roka 1 110 verejných obstarávaní v súhrnnej predpokladanej hodnote 2,938 mld. eur. Z toho tendre na 502 nadlimitných zákaziek mali odhadované náklady 2,606 mld. eur. Celkový počet začatých obstarávaní pritom medziročne klesol o 41,5 % a ich predbežná cena bola naopak vyššia o 19,9 %. Vyhlásených súťaží na nadlimitné zákazky bolo oproti rovnakému obdobiu vlani menej o 19,6 %, ich objem však vzrástol o 44,3 %. Analytická spoločnosť CEEC Research o tom informovala agentúru SITA na základe údajov z Vestníka verejného obstarávania.

"Zo zákaziek, ktoré boli oznámené v januári až máji 2019, bolo zatiaľ zadaných 12 percent. Čo sa týka predbežného objemu, zatiaľ zadali 6 percent z celkovej hodnoty zákaziek," uviedla manažérka CEEC Research Veronika Blížkovská. Zrušených bolo zároveň 11 percent zo začatých obstarávaní a v prípade ich objemu 5 percent oznámených zákaziek. "Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 2,6 mld. eur (teda 89 percent), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené," priblížila Blížkovská.

Za päť mesiacov 2019 bolo pridelených dodávateľom spolu 985 zákaziek v objeme 1,634 mld. eur. Počet zadaných zákaziek medziročne klesol o 11,7 % a ich hodnota o 9 %. Zároveň zadali 483 nadlimitných zákaziek za 1,377 mld. eur, pričom ich počet bol nižší o 4 % a cena o 8,2 %. "Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto možno očakávať, že v ďalších mesiacoch budú údaje ešte aktualizované," dodala Blížkovská.

Tender s najvyšším objemom zákazky v uvedenom období vyhlásilo Ministerstvo obrany SR na nákup obrnených vozidiel VTV 4x4 za 321 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Slovenská správa ciest začala súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy v hodnote 166,6 mil. eur a Mesto Nitra na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy za takmer 122 mil. eur.

Najväčšiu zákazku za päť mesiacov zadal TIPOS, a to na komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov v objeme vyše 249 mil. eur. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba zaplatí za inováciu a modernizáciu plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy takmer 150 mil. eur a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za vypracovanie a vykonanie projektových pozemkových úprav v regiónoch 44,6 mil. eur.