MMF o dlhu a možnej kríze: Toto sú slabé miesta globálnej ekonomiky

Diskusia 1  
MMF o dlhu a možnej kríze: Toto sú slabé miesta globálnej ekonomiky
Zdroj: WEF
Foto: getty images


9. 7. 2019 - Budúcu finančnú krízu môže spustiť čokoľvek. Medzinárodný menový fondu sa pokúsil urobiť presnejší odhad na základe niektorých indícií.

V Spojených štátoch je podľa MMF potenciálnym rizikom napríklad miera zadlženia firiem mimo finančného sektora, v Číne zadlženosť firiem mimo finančného sektora, bánk aj domácností. Najlepšie sa situácia ukazuje v eurozóne, kde je ale značným rizikom miera zadlženia niektorých štátov.

Medzinárodný menový fond zverejnil tabuľku, v ktorej vyjadril úroveň zraniteľnosti rôznych segmentov ekonomík podľa ich dlhu.

MMF o dlhu a možnej kríze: Toto sú slabé miesta globálnej ekonomiky

Povedomie o slabých miestach ekonomík môže poslúžiť investorom k odhadu potenciálnych spúšťačov budúcej krízy. Rovnako dobre poslúži aj tvorcom menovej politiky a regulátorom na prijímanie opatrení na ochranu ekonomiky pred nepriaznivými vplyvmi, napríklad v podobe regulácie úverovania či prísnejších požiadaviek na kapitálovú vybavenosť systémovo dôležitých spoločností.