SSC hľadá firmu na rekonštrukciu niektorých úsekov ciest na východe SR

Pridajte názor  Zdroj:

9. 7. 2019 - Slovenská správa ciest (SSC) hľadá dodávateľov, ktorí by zabezpečili rekonštrukciu viacerých úsekov ciest v Prešovskom kraji.

Slovenská správa ciest (SSC) hľadá dodávateľov, ktorí by zabezpečili rekonštrukciu viacerých úsekov ciest v Prešovskom kraji. Vyplýva to z oznámení o vyhlásení súťaže, ktoré boli zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Jedna zo súťaží sa týka rekonštrukcie cesty v oblasti Petič – Hanušovce nad Topľou. Firma, ktorá zo súťaže vzíde, by mala zabezpečiť odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, tiež z dôvodu sanácií rozširovania pôvodnej vozovky a nedostatočného odvodnenia. Odhadovaná cena je takmer 11 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom zákazka by mala byť spolufinancovaná z eurofondov. Ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri je možné predkladať do 15. augusta tohto roka.

Ďalšia súťaž, ktorú vyhlásila SSC, má za cieľ rekonštrukciu úseku cesty medzi Prešovom a Lipníkmi v dĺžke 7,6 kilometra. "Účelom stavby je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy a zlepšenie podmienok životného prostredia," konštatuje sa v oznámení. Aj táto zákazka by mala byť spolufinancovaná z eurofondov a cena sa predpokladá na 13,67 milióna eur bez DPH. Záujemcovia môžu v tomto prípade predkladať ponuky do 16. augusta 2019.