V úsilí zlepšovať verejné financie chce Rím pokračovať aj v roku 2020

Pridajte názor  Zdroj:

8. 7. 2019 - Taliansko plánuje pokračovať vo svojom úsilí zlepšovať stav verejných financií aj v roku 2020 potom, ako sa mu podarilo dosiahnuť dohodu s Európskou úniou ohľadne štátneho rozpočtu na tento rok.

Taliansko plánuje pokračovať vo svojom úsilí zlepšovať stav verejných financií aj v roku 2020 potom, ako sa mu podarilo dosiahnuť dohodu s Európskou úniou ohľadne štátneho rozpočtu na tento rok. Povedal to v pondelok v Bruseli taliansky minister financií Giovanni Tria.

Dodal, že vláda vyvinula mimoriadne úsilie na zlepšenie stavu verejných financií, čo jej umožnilo vyhnúť sa hroziacemu disciplinárnemu konaniu. To Taliansku hrozilo za nerešpektovanie fiškálnych pravidiel Európskej únie. "Týmto smerom sa musíme uberať aj naďalej," odpovedal Tria v Bruseli na otázky, aké sú plány Talianska na budúci rok. Návrh rozpočtu na rok 2020 musí Taliansko predložiť Európskej komisii do 15. októbra.

EK sa minulý týždeň rozhodla ustúpiť od hrozby disciplinárneho konania voči Taliansku, keď Rím prijal opatrenia na zníženie vysokého dlhu a splnil tak podmienky Európskej únie v oblasti fiškálnych pravidiel.

Komisár Európskej únie pre hospodárske záležitosti Pierre Moscovici povedal, že Taliansko zareagovalo na obavy EÚ, takže konanie voči Rímu nie je podľa Bruselu v danej fáze potrebné. Talianska vláda opätovne počíta s tohtoročnýmm rozpočtovým schodkom na úrovni 2,04 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo v apríli znepokojila EÚ zvýšením odhadu na 2,4 % HDP. Moscovici však dodal, že Európska komisia bude vývoj v krajine v nasledujúcich mesiacoch pozorne monitorovať.

Tria zároveň uviedol, že čo sa týka plánov v oblasti daní, osobne uprednostňuje zníženie priamych daní a zároveň vykompenzovanie tohto kroku zvýšením nepriamych daní.