Zisk poľnohospodárstva v SR vlani klesol o 16,6 % na 99,5 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj: TASR

8. 7. 2019 - Poľnohospodárstvo v SR dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 99,5 milióna eur.

Poľnohospodárstvo v SR dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 99,5 milióna eur. V porovnaní s rokom 2017 sa jeho úroveň znížila o 16,6 %. Vyplýva to zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2018 (tzv. zelená správa) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

"Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený nárastom cien poľnohospodárskych výrobkov, čo sa odrazilo vo zvýšených tržbách, najmä rastlinnej produkcie a čiastočne vykompenzovalo mierny hmotnostný pokles poľnohospodárskej produkcie," zdôvodnil rezort pôdohospodárstva.

V porovnaní s päťročným priemerom rokov 2013 až 2017 bol podľa MPRV SR výsledok hospodárenia v roku 2018 vyšší o 52,4 % a úrovňou patrí k trom najvyšším za posledných päť rokov.

"Rozhodujúcu úlohu v ekonomike zohrali podpory, bez ktorých by bola väčšina poľnohospodárskych podnikov stratová. Takmer 75 % finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva bolo poskytovaných zo zdrojov EÚ a len časť výdavkov bola spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR. Podiel celkových podpôr na výnosoch dosiahol 30,1 % a priamych platieb na výnosoch 15,4 %. Naďalej pretrvávali diferencie medzi úrovňou podpôr slovenského poľnohospodárstva a poľnohospodárstva krajín EÚ-15," informoval slovenský agrorezort.

Výnosy poľnohospodárstva v roku 2018 podľa správy MPRV SR medziročne klesli o 1,3 % na 2,909 miliardy eur, náklady sa v minulom roku znížili o 0,7 % na 2,809 miliardy eur.