SSC hľadá firmu na stavbu cesty pri Plavnici, cenu odhaduje na vyše 34 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

8. 7. 2019 - Slovenská správa ciest (SSC) hľadá firmu na výstavbu preložky cesty pri obci Plavnica v okrese Stará Ľubovňa.

Slovenská správa ciest (SSC) hľadá firmu na výstavbu preložky cesty pri obci Plavnica v okrese Stará Ľubovňa. Cenu odhaduje na 34.521.417,51 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Cieľom a účelom zákazky je zvýšenie kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy a zvýšenie priepustnosti cesty I/68 jej umiestnením mimo zastavané územie obce Plavnica. "Situovanie preložky cesty mimo zastavaného územia s priaznivejšou priestorovou polohou cesty so sebou prinesie skrátenie cesty, skrátenie jazdnej doby, zníženie prevádzkových nákladov, časovú úsporu cestujúcich," konštatuje sa v oznámení. Predpokladá sa aj zníženie dopravnej nehodovosti či pokles spoločenských strát z hluku a emisií.

Predmetný úsek preložky cesty je situovaný v intraviláne a extraviláne katastrálneho územia obcí Ľubotín a Chmelnica. Cesta by mala mať v celkovej dĺžke 5370 metrov. Stavba pozostáva z 30 stavebných objektov. Okrem preložky cesty zákazka zahŕňa aj rekultiváciu dočasne zabratej pôdy, vegetačné úpravy, výstavbu troch križovatiek, dvoch prístupových ciest, šiestich mostov, úpravu vodných tokov Poprad, Ľubovianka, Jasenok, Šambronka, výstavbu protihlukových stien a ďalšie činnosti.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, pričom zákazka by mala byť spolufinancovaná z eurofondov. Záujemcovia majú možnosť predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 13. augusta tohto roka.