Bankoví analytici zmerňujú výhľad rastu slovenského hospodárstva

Diskusia 3  Zdroj:

6. 7. 2019 - Podľa júnového prieskumu centrálnej banky medzi analytikmi komerčných bánk by sa však mala pozitívnejšie vyvíjať zamestnanosť a rýchlejšie by mali rásť tiež mzdy.

Slovenská ekonomika by v tomto roku mala stúpnuť o 3,4 %. Vyplýva to z júnového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk. Tí tak oproti máju znížili odhad hospodárskeho rastu pre tento rok o 0,1 percentuálneho bodu. Pre budúci rok ponechávajú odhad rastu zatiaľ bez zmeny na úrovni 3,2 %. Rast spotrebiteľských cien by mal podľa bankových analytikov v tomto roku dosiahnuť 2,5 %. Odhad koncoročnej harmonizovanej inflácie tak navýšili oproti máju o 0,1 percentuálneho bodu. Rovnako o 0,1 percentuálneho bodu pritom navýšili aj odhad rastu cien pre budúci rok na 2,3 %.

Napriek zhoršujúcim sa odhadom hospodárskeho rastu a rýchlejšiemu rastu cien však analytici komerčných bánk zlepšujú svoje očakávania ohľadom vývoja na trhu práce. Odhad miery zamestnanosti pre tento rok zvýšili oproti máju o 0,2 percentuálneho bodu na 1,2 %, predpokladanú koncoročnú mieru nezamestnanosti skresali o 0,3 percentuálneho bodu na 5,9 % a odhadovaný nominálny rast miezd navýšili o 0,3 percentuálneho bodu na 6,5 %. Pre rok 2020 pritom aktuálne predpovedajú rast zamestnanosti o 0,7 %, stagnáciu miery nezamestnanosti na 5,9 % a nominálny rast miezd o 5,7 %.