Ak je CK v úpadku a nekoná, treba informovať poskytovateľa ochrany

Pridajte názor  Zdroj:

5. 7. 2019 - V prípade úpadku cestovnej kancelárie (CK), pokiaľ táto nekoná, musí o tom klient bezodkladne informovať poisťovňu, ktorá je poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku o danom stave.

V prípade úpadku cestovnej kancelárie (CK), pokiaľ táto nekoná, musí o tom klient bezodkladne informovať poisťovňu, ktorá je poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku o danom stave. Pre TASR to uviedla Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).     Cestovná kancelária je povinná podľa zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu pri uzatváraní zmluvy, ktorá zabezpečí ochranu pre prípad úpadku, dohodnúť sa s poskytovateľom ochrany na sume, ktorá zabezpečí ochranu v prípade krachu, dodáva asociácia. Je to vo výške najmenej 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu.      Poskytovateľ ochrany bezodkladne po overení pravdivosti oznámenia poskytne finančné plnenie cestovnej kancelárii na zabezpečenie repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania. Na ten istý účel vyplatí peniaze podnikateľovi podľa zmluvy predloženej cestovnou kanceláriou alebo uvedené zabezpečí prostredníctvom svojho povereného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutého podnikateľa, pripomenula SACKA.     Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) cestujúci, ktorý zaplatil cestovnej kancelárii za služby, ktoré sú súčasťou zájazdu, má právo na bezodkladné plnenie z dôvodu ochrany pre prípad úpadku, ak CK z dôvodu svojho krachu nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu. Ďalšími dôvodmi sú, ak nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, a nevráti rozdiel medzi cenou zaplatenou CK a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu.