Nízka volatilita dlhopisov sa premieta do nižších výnosov

Pridajte názor  Zdroj:

4. 7. 2019 - Napríklad reálny výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu dosahuje po odpočítaní inflácie záporných 1,6 %.

Nízka volatilita dlhopisov sa v porovnaní s akciami premieta do nižších výnosov. Z dlhodobého pohľadu sú akcie podľa vyjadrení spoločnosti Across Private Investments najvýnosnejšou tradičnou triedou aktív a zároveň najlepším nástrojom na boj proti inflácii. "Platí to najmä v časoch nízkych úrokových sadzieb, kedy reálny výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu dosahuje po odpočítaní inflácie záporných 1,6 %. V praxi to znamená, že investori platia nemeckej vláde za to, aby mohli vlastniť najbezpečnejšiu pohľadávku v eurozóne," uviedol analytik Across Private Investments Jakub Rosa.

Investičné univerzum dlhopisového trhu je veľké. Podľa slov Jakuba Rosu vzrástla hodnota trhu s dlhovými nástrojmi za posledných tridsať rokov viac než desaťnásobne. Dosahuje približne 110 biliónov amerických dolárov. "Každý dlhopis má vlastné špecifiká, akými sú mena, rating, kupón, emitent, výnos do splatnosti, durácia a podobne," konštatuje Rosa.

Vyznať sa v dlhopisoch je pre individuálneho investora náročné. Podľa analytika je limitáciou pri investovaní do single dlhopisov vysoká vstupná hodnota investície, často dosahuje až 200 tis. eur. "To čiastočne riešia dlhopisové podielové fondy. Dlhodobo však ani tie neprekonávajú výkonnosťou, nákladmi a daňovým režimom efektívnejšie indexové fondy," povedal Rosa.