Súkromný sektor USA v júni vytvoril iba 102 tisíc nových miest

Pridajte názor  Zdroj:

3. 7. 2019 - Slabá tvorba pracovných pozícií naznačuje spomalenie ekonomiky.

Americké súkromné firmy v júni vytvorili iba 102 tis. nových pracovných miest, čo by mohlo signalizovať blížiaci sa rast miery nezamestnanosti. Vyplýva to z prieskumu firmy ADP, ktorá v stredu uviedla, že slabá tvorba pracovných pozícií naznačuje spomalenie ekonomiky. V máji v súkromnom sektore USA pribudlo iba 41 tis. nových miest. Tvorba nových pracovných pozícií za posledné dva mesiace nie je dostatočne veľká na to, aby udržala krok s rastom populácie, čo naznačuje, že nezamestnanosť, ktorá je teraz 3,6 percenta, by mohla stúpnuť, uviedol Mark Zandi, hlavný ekonóm Moody's Analytics.

Americká ekonomika dosiahla najdlhšie obdobie rastu, keďže posilňuje už viac ako desaťročie. Avšak spomalenie priemyselnej produkcie a pokles výdavkov na stavebníctvo vyvolávajú otázky, či ekonomika nestráca dynamiku. Firma ADP uviedla, že malé firmy s menej ako 20 zamestnancami v júni zrušili 37 tis. pracovných miest. V sektore stavebníctva sa počet zamestnancov znížil o 18 tisíc. Nové pracovné miesta väčšinou vznikli v oblasti zdravotnej starostlivosti, profesionálnych služieb a v obchode a doprave.