Novým členom Dozornej rady Eximbanky bude Marek Ročkár

Pridajte názor  Zdroj:

3. 7. 2019 - Novým členom Dozornej rady Exportno-importnej banky bude Marek Ročkár. Návrh na jeho vymenovanie v stredu schválila vláda.

Novým členom Dozornej rady Exportno-importnej banky bude Marek Ročkár. Návrh na jeho vymenovanie v stredu schválila vláda. Ročkár nahradí vo funkcii Jaroslava Miklu, ktorý sa k 28. júnu tohto roka vzdal funkcie.

"Z dôvodu potreby doplnenia člena dozornej rady na uvoľnené miesto sa navrhuje vymenovať Mareka Ročkára, a to dňom 4. júla tohto roka," uvádza sa v schválenom materiáli.

Orgánmi Eximbanky sú Rada banky, Dozorná rada a generálny riaditeľ. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Eximbanky, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. Generálnou riaditeľkou a predsedníčkou Rady banky je Monika Kohútová.