Od 1. júla platí zmluva medzi SR a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Pridajte názor  Zdroj:

3. 7. 2019 - Od 1. júla 2019 nadobudla platnosť zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení.

Od 1. júla 2019 nadobudla platnosť zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení. Na jej základe bude možné na účely priznania dôchodku zo Slovenskej republiky prihliadnuť aj na obdobia, počas ktorých poistenec pracoval v Japonsku.

Znamená to, že dôchodok zo SR bude možné priznať aj tým poistencom, ktorí nezískali potrebné obdobie dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale podmienku získania potrebného obdobia dôchodkového poistenia splnia len po započítaní obdobia, v ktorom pracovali v Japonsku. SR bude vyplácať dôchodok iba v sume zodpovedajúcej obdobiu získanému podľa vlastných právnych predpisov.

"Ak žijete na území Slovenskej republiky, je potrebné kontaktovať zamestnancov pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta vášho trvalého pobytu a uviesť, že ste pracovali v Japonsku. Príslušný zamestnanec pobočky poisťovne vám poskytne súčinnosť pri vyplnení žiadosti o dôchodok z Japonska. Túto žiadosť poisťovňa zašle príslušnej inštitúcii dôchodkového poistenia Japonska. Ak žijete na území Japonska, je potrebné, aby ste pre podanie žiadosti o dôchodok kontaktovali príslušnú inštitúciu dôchodkového poistenia v Japonsku," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.