Zeleným verejným obstarávaním štát vlani získal 7,58 % zákaziek

Pridajte názor  Zdroj:

3. 7. 2019 - V roku 2018 štát zeleným verejným obstarávaním získal 7,58 percenta zákaziek, Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 - 2020 pritom stanovuje cieľ 50 percent.

V roku 2018 štát zeleným verejným obstarávaním získal 7,58 percenta zákaziek, Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 - 2020 pritom stanovuje cieľ 50 percent. Vyplýva to z informácií o implementácii tohto plánu, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré informáciu predložilo, si výsledok vysvetľuje napríklad nízkou návratnosťou dotazníkov, ktorými podiel zeleného obstarávania zisťovalo. Celkovo rezort oslovil 1529 verejných inštitúcií, dotazník vyplnilo 459, teda menej ako tretina. MŽP priznáva, že k tomu mohla prispieť aj časová náročnosť dotazníka, a teda aj administratívna záťaž na zamestnancov zodpovedných za jeho vyplnenie.

Dôvodom nízkeho záujmu o zelené obstarávanie sú podľa envirorezortu napríklad finančné obmedzenia vo verejnej správe, ktoré vedú k preferencii lacnejších tovarov. Ako problém vníma tiež častú fluktuáciu pracovníkov vo verejnej správe, pričom noví pracovníci nemajú o zelenom verejnom obstarávaní dostatočné informácie. Dôsledkom tiež môže byť neochota vyplniť dotazník.

V materiáli ministerstvo navrhuje aj možné riešenia nízkeho záujmu o zelené verejné obstarávania. Ide napríklad o zavedenie efektívnejšieho a jednoduchšieho spôsobu monitorovania, o zlepšovanie zručností obstarávateľov aj zvýšenie tlaku na zapojenie relevantných subjektov.