Aj pre malý dlh v Sociálnej poisťovni nemusí žiadateľ dostať úver

Pridajte názor  Zdroj:

3. 7. 2019 - Poistenci by nemali podceňovať dlhy voči Sociálnej poisťovni. Aj v prípade, že nie sú uvedení v zozname dlžníkov na webovej stránke poisťovne, pretože majú dlh nižší ako 3,32 eura, táto pohľadávka, aj keď je nízka, im nezanikla a dlh stále existuje.

Práve z tohto dôvodu môžu mať problémy získať úver v banke. Ide najmä o živnostníkov a ostatné SZČO a tiež o zamestnávateľov – fyzické osoby. Sociálna poisťovňa totiž bankovým inštitúciám poskytuje kompletné informácie o solventnosti žiadateľov o úver, teda aj o ich relatívne nízkom dlhu.

Sociálna poisťovňa vedie podľa zákona o sociálnom poistení na svojej webovej stránke verejný elektronický zoznam dlžníkov, ktorý sa aktualizuje štyrikrát mesačne a sú v ňom všetky právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú poisťovni viac ako 3,32 eura. Zároveň je poisťovňa povinná efektívne vymáhať pohľadávky a predpisovať dlžníkom na úhradu len tie pohľadávky, ktoré presahujú výšku 5 eur. Čiže aj dlžník s nízkou sumou dlhu stále zostáva dlžníkom, hoci už nemusí byť zverejnený vo verejnom zozname dlžníkov. Dlžné čiastky mu v prípade ďalšej platobnej nedisciplinovanosti môžu časom narastať, až presiahnu hranicu 3,32 eura, resp. 5 eur a opätovne sa tak zaradí do zoznamu dlžníkov a do procesu vymáhania pohľadávky.

"V praxi sa stretávame s tým, že problém so získaním úveru v banke majú zamestnanci, pretože ich zamestnávateľ neoznámil Sociálnej poisťovni vymeriavací základ, teda hrubú mzdu zamestnanca, ktorú banka potrebuje vedieť pri rozhodovaní o udelení úveru. V takýchto prípadoch to znamená pre zamestnanca časovú komplikáciu, pretože poisťovňa na základe jeho podnetu potom musí dodatočne vyzývať zamestnávateľa na doručenie potrebných údajov," zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.