135 miliárd eur: Banky v EÚ budú musieť navýšiť kapitál najmenej o 24,4 percenta

Diskusia 2  
135 miliárd eur: Banky v EÚ budú musieť navýšiť kapitál najmenej o 24,4 percenta
Zdroj: Reuters;ČTK
Foto: SITA/AP


3. 7. 2019 - Veľké banky v Európskej únii budú musieť navýšiť do roku 2027 kapitál o 135 miliárd eur, aby splnili nové pravidlá kapitálovej primeranosti schválené Bazilejským výborom pre dohľad nad bankami Bazilej III. To znamená, že ich kapitál sa bude musieť zvýšiť najmenej o 24,4 percenta. Vyplýva to z najnovšieho odhadu Európskeho bankového úradu (EBA).

EBA teraz dokončuje svoje odporúčania pre EÚ týkajúce sa plnenia požiadaviek dohody Bazilej III. Požiadavky majú byť zavedené do roku 2027, kedy uplynie 20 rokov od začiatku globálnej finančnej krízy, kvôli ktorej museli byť mnohé banky v EÚ zachraňované z peňazí daňových poplatníkov a majú zabezpečiť, aby sa táto situácia už neopakovala.

Podľa EBA najväčší nedostatok kapitálu zo 189 skúmaných bánk bol zistený u tých najväčších. Ak by si banky v prechodnom období ponechali svoje zisky, bola by potrebná suma nového kapitálu nižšia, približne 58,7 miliardy eur.

135 miliárd eur: Banky v EÚ budú musieť navýšiť kapitál najmenej o 24,4 percenta

Banky majú na splnenie požadovaných pravidiel kapitálovej primeranosti niekoľko rokov a podľa EBA približne polovica z nich bude potrebovať navýšiť kapitál oveľa menej, len okolo desiatich percent.

Bazilej III je medzinárodne dohodnutý súbor opatrení zameraný na posilnenie regulácie, dohľadu a riadenia rizík bánk. Štandardy vypracoval Bazilejský výbor pre bankový dohľad, napísala agentúra Reuters.

Bazilejský výbor v marci zverejnil vlastné čísla, ktoré ukázali, že európske banky budú potrebovať navýšiť kapitál minimálne o 17,4 percenta. Konkurenčné banky v USA sú na tom oveľa lepšie. Európske banky čelia väčším problémom, pretože firmy z EÚ sú viac závislé na bankových pôžičkách, zatiaľ čo americké firmy skôr než bankové pôžičky využívajú ponuku akcií alebo dlhopisov na trhoch.